Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE

 

W miniony wtorek (30.01.2018 roku) odbyło się ZEBRANIE  SOŁECTWA  RÓŻANKI.

PROGRAM:

* Jak należy  segregować  odpady?

* najnowsze informacje o projektowanej BIOGAZOWNI (w Różankach - Szklarni),

* informacja o ulicy KASZTANOWEJ.

      # Bardzo ciekawą prezentację na temat WŁAŚCIWEGO   SEGREGOWANIA ODPADÓW  przedstawił  delegowany przez MG-6 - Pan  ADAM  BURCZYK.

   Prelekcja była merytoryczna, poparta wieloma przykładami, miała dobre tempo.

     #  Od DECYZJI  WÓJTA GMINY KŁODAWA, w której potencjalni inwestorzy nie otrzymali ZGODY  NA   WARUNKI  ZABUDOWY    - odwołali się do WOJEWÓDZKIEGO   SĄDU  ADMINISTRACYJNEGO. 

        Rozprawa sądowa odbędzie się 14.02. 2018 r. w Gorzowie Wlkp.

  Nasz sołtys Pani Agata Jackowska nie została dopuszczona do udziału w procesie w charakterze strony.

   #  Mieszkańcy  ULICY  KASZTANOWEJ  75 lat czekają na remont drogi, przy której mieszkają. Niestety, jak wynika z informacji podanych na NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY  GMINY  KŁODAWA (29.01.2018) - również w roku bieżącym  nie jest  on  przewidziany. W tym roku  odbędzie się remont dróg  powiatowych prowadzących przez WOJCIESZYCE  i  SANTOCKO oraz droga łącząca KŁODAWĘ  Z  ŁOŚNEM.

        Radna Bożena Adamczak została wulgarnie zaatakowana przez radnego z Santocka- Czesława  Konieczuka za to, że zbyt intensywnie walczy o remont dróg w Różankach, w tym wypadku chodzi o ustawiczne wnioski w sprawie remontu ulicy KASZTANOWEJ w Różankach ( jest to także ulica powiatowa).

    

 

 

Pogoda