Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

Przyszłość różankowskiej wody - ZEBRANIE WIEJSKIE

  Od kilku miesięcy Różanki "żyją" problemem naszej wody pitnej.  Niepokojące informacje o obecności bakterii z grupy Coli w najgłębszej i największej studni (nr 3) docierają do nas  z różnych żródeł: Zakładu Komunalnego w Różankach, Urzędu Gminy w Kłodawie, P.S.S.E. w Gorzowie Wlkp.  Stąd - decyzja Sołysa  i Rady Sołeckiej Wsi Różanki, by zorganizować Zebranie Wiejskie, podczs którego Mieszkańcy zostaną poinformowani o aktualnej sytuacji  dotyczącej naszej wody.  

  Na ZEBRANIU - Urząd Gminy w Kłodawie reprezentowali:

     Zastępca Wójta - P. Andrzej Kwiatkowski

oraz

     Kierownik Referatu Inwestycji - P. Jerzy Jesis. 

Zakład Komunalny w Różankach - P. Jacek Zatoka.

PSSE w Gorzowie Wlkp - P. Danuta Kozera i P. Anna Stępień.

Zebranie poprowadziła Sołtys - P. Agata Jackowska a protokołowała je - P. Magda Popiel.

              Zastępca Wójta P. Andrzej Kwiatkowski podał prawdopodobne

                           przyczyny skażenia wody w studni nr 3.

     Studnia ta zlokalizowana jest na dawnym terenie należącym do PGR i SHR w Różankach. W pobliżu tego miejsca wywożone były przez wiele lat nieczystości płynne   pochodzące z hodowli zwierząt. Ścieki te nie były w żaden sposób utylizowane.  Prawdopodobnie, w chwili obecnej, przeniknęły one na głębokość równą głębokości studni, która je zaciąga do swych zasobów.

     Wśrod innych przyczyn, które mogły spowodować skażenie wody podaje się także nieszczelność szamb należących do domostw naszych mieszkańców.   

     Kilkakrotne próby usunięcia bakterii Coli metodą chlorowania nie przyniosły pozytywnych rezultatów. W studni pojawiają się ciągle nowe partie tej bakterii.

           Kierownik - P. Jerzy Jesis:

     Wobec zagrożenia braku wody pitnej w okresie letnim (studnie: 1 i 2 mają małą wydajność), władze Gminy rozważają możliwość  podłączenia Różanek do PWiK w Gorzowie. Zlecono już wykonanie wstępnej dokumentacji dot. wykonania wodociągu łączącego naszą wieś ze Szklarnią, która pobiera wodę z Gorzowa. Koszt inwestycji będzie rzędu 800 tysięcy złotych.

     Wiercenie nowej studni (zamiast podłączenia do Gorzowa) jest bardzo drogie i ryzykowne. Nowy odwiert też może zaciągać wodę skażoną.

                   P. Danuta Kozera - kierownik laboratorium PSSE w Gorzowie:

       Obecność bakterii typu Coli, pojawiającej się po kilku dniach od chlorowania może sugerować, że w wodzie są obecne także inne bakterie niebezpieczne dla zdrowia. W Gorzowie  woda pitna jest badana kilka razy dziennie, u nas była badana kilka razy w roku. Przyczyny skażenia mogą być takie jak podaje Pan A. Kwiatkowski - pompy w studni pracują pod dużym ciśnieniem a więc mogą zaciągać z okolicznych warstw wodę skażoną. Dlatego, pomimo chlorowania, po jakimś czasie pojawiają się znowu bakterie. 

                    W dyskusji udzial wzięli:

Pan Jerzy Bandziak - SUW w Różankach nie był remontowany, brak  inwestowania w urządzenia hydroforni doprowadzily do jej nieprzydatności. 

Pani Józefa Biryło - w dostawach wody gorzowskiej są  liczne  przerwy, stąd obawy, że Różanki także będą miały problemy z ciągłością jej  dostawy .

Pani Marianna Bednarczyk - czy cena wody ulegnie zmianie?

Pan Andrzej Motyk - uważa, że różankowska woda nie jest skażona bakterią Coli.

Pan Artur Jackowski - Czy zasoby wody w studniach 1 i 2 wystarczą dla Różanek? Kiedy możemy się spodziewać podłączenia do PWiK?

Pani Agata Jackowska - zaapelowała o oszczędny pobór wody w okresie letnim oraz o kontrolę tzw. "ryczałowców".

Pan Jacek Teodziecki -pracowal wiele lat w suw w Gorzowie. Ma bardzo dobre zdanie o  czystości  wody gorzowskiej ( badanie kilka razy na dobę, uzdatnianie na bardzo wysokim poziomie).

Pan  Tomasz Andrzejewski - jest obojętne, skąd będzie płynęla woda do naszych domów. Najważniejsze, by była dobrej jakości i by nie podniesiono jej ceny. 

Pan Ryszard Popiel -  w Różankach zwiększyła się liczba ludności o 50%. Czy wladze gminy podjęły działania o zabezpieczenie większych rezerw wody? 

Pan Antoni Kazimierczyk - obszary wokół Różanek mają duże zasoby wody. Można by poszukać nowego ujęcia wody pitnej.

Pan Benedykt Piotrowski - powinno odbyć sie głosowanie, czy zgadzamy się na oddanie naszej wody.

Pani Bożena Adamczak - chcielibyśmy dalej korzystać z naszej różankowskiej wody ale pod warunkiem, że będzie miała dobre właściwości, że nie będzie skażona bakteriami. Zadanim Urzędu Gminy jest zagwarantowanie  swoim mieszkańcom wody zdatnej do picia. Stąd poszukiwanie różnych możliwości  rozwiązania tego problemu. Obecnych jest 24 mieszkańców, dlatego głosować nie powinniśmy.

        ZEBRANIE WIEJSKIE PODJĘŁO UCHWAŁĘ O NIEPRZEPROWADZANIU GŁOSOWANIA

                                     ZE WZGLĘDU NA ZBYT MAŁĄ LICZBĘ OSÓB.

                               Na początku zebrania było 40 osób, pod koniec - 24.

                 Władze Gminy Kłodawa gwarantują, że cena wody nie wzrośnie!

 

 

 

 

 

    

 

Pogoda