Aktywność radnych

INTERPELACJE - LUTY 2013r.

W dniu 25 lutego 2013 r. Radna Bożena Adamczak złożyła w imieniu Rady Sołeckiej i własnym interpelacje skierowane do Wójta Gminy Kłodawa. Wszystkie dotyczą żywotnych spraw naszej wsi.

Interpelacje - styczeń 2013

Dnia 17 stycznia 2013 radna Bożena Adamczak skierowała do Wójta Gminy interpelacje w pięciu sprawach dotyczących wsi Różanki.