Aktywność radnych

ZIELONA i BRZOZOWA - interpelacje

 

Bożena Adamczak                                                                                          Różanki, 05.10. 2015 r.

Radna Rady Gminy Kłodawa

 

 

                                                                                             Szan. Pani

                                                                                             Anna Mołodciak

                                                                                             Wójt Gminy Kłodawa

 

                                         INTERPELACJA

                DOTYCZY:   ULICY  ZIELONEJ  W RÓŻANKACH

 

        Uprzejmie proszę o pilną naprawę wjazdu na ulicę ZIELONĄ  od strony ulicy Szkolnej

  w Różankach.

       W miejscu tym tworzą się niebezpieczne koleiny i zagłębienia, które stwarzają niebezpieczeństwo ludziom i pojazdom.

      W PROPOZYCJI  BUDŻETU na rok 2016 - bardzo proszę o ujęcie położenia  NAKŁADKI  ASFALTOWEJ całej ulicy ZIELONEJ w Różankach. 

 

                                                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                                                             Bożena Adamczak

 

 

 

 

 

 

                                              INTERPELACJA

              DOTYCZY: ULICY  BRZOZOWEJ  W RÓŻANKACH

 

        Uprzejmie proszę o naprawę nawierzchni ulicy BRZOZOWEJ  w Różankach.

 W okresie suchym można tędy przejechać ale w czasie deszczów  czy roztopów na drodze tej tworzy się nieprzejezdne grzęzawisko, z którego trzeba wyciągać samochody.

W chwili obecnej droga jest wysypana piaskiem.

Bardzo proszę o utwardzenie ulicy BRZOZOWEJ  takim materiałem, który zapewni jej względna stabilność - jeszcze w tym roku.

  W roku 2016 - proszę o położenie nakładki asfaltowej.

 

                                                                                      Bożena Adamczak

 

 

 

 

                               ODPOWIEDZI  na INTERPELACJE

 

URZĄD GMINY w Kłodawie                                              Kłodawa, 16.11.2015 r.

RDK .0003.18.2015 MA

 

                                                                                  Pani Bożena Adamczak

                                                                                  Radna Gminy Kłodawa

 

      Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Gminy w dniu 07.10.2015 r. dotyczące remontów bieżących dróg gruntowych (ul. Zielona i ul. Brzozowa) w m. Różanki informuję, że remonty wykonywane są sukcesywnie na terenie całej Gminy. 

    Przewidywany czas wykonania wnioskowanych dróg to koniec listopada b.r.

Odnosząc się do ujęcia w budżecie Gminy Kłodawa na rok 2016 wykonania nakładki asfaltowej na ul. Zielonej informuję, że będzie ona realizowana jeśli środki finansowe na to pozwolą.

 

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                  Anna Mołodciak

 Do wiadomości:

1.Jan Kubera - przewodniczący Rady Gminy Kłodawa,

2. a.a.

 

 

Pogoda