Aktywność radnych

Interpelacja w sprawie dalszego remontu drogi RÓŻANKI - WOJCIESZYCE i odpowiedż Starostwa Powiatowego.

 

 Bożena  Adamczak                                                                Różanki, dn. 27.04.2016 roku

 Radna Rady Gminy Kłodawa                  

                                                                                                 

 

 

                                                                                                    SZAN. PANI

                                                                                                    ANNA  MOŁODCIAK

                                                                                                    WÓJT  GMINY  KŁODAWA,

                                                                                                    SZAN. PANI

                                                                                                    MAŁGORZATA  DOMAGAŁA

                                                                                                     STAROSTA  POWIATU  GORZOWSKIEGO

                                                     INTERPELACA

DOTYCZY:

DALSZEGO  REMONTU  DROGI  RÓŻANKI - WOJCIESZYCE w Gminie  Kłodawa

 W imieniu Mieszkańców Różanek i własnym zwracam się z ponowną, uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu dalszy remont drogi powiatowej łączącej Różanki z Wojcieszycami.

Szczególnie zniszczony odcinek tej drogi to fragment od położonej już nakładki asfaltowej do wjazdu do Różanek. Bardzo nam zależy, by wjazd do naszej miejscowości od strony stolicy Gminy  był schludny i bezpieczny.

Naprawa tej drogi jest także bardzo ważną dla mieszkańców innych sołectw naszej Gminy: Zdroiska, Rybakowa i Santoczna.       

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                              Bożena Adamczak

                                                                ODPOWIEDŻ

 

                                     STAROSTWO  POWIATOWE  W  GORZOWIE   WLKp

                                                                                                   

                                                                                                                 Gorzów Wlkp, 07.06.2016 r.

 

DR. 7134.5.122.2016

                                                                                                   Pani

                                                                                                   Bożena  Adamczak

                                                                                                   Radna Gminy Kłodawa

 

Dotyczy: Dalszego  remontu  drogi Różanki - Wojcieszyce w Gminie Kłodawa.

      W odpowiedzi  na Pani pismo z dnia 27.04.2016 r. dotyczące wykonania remontu odcinka drogi powiatowej nr 1404F pomiędzy miejscowościami Różanki i Wojcieszyce informuję, że na posiedzeniu w dniu 23.05.2016 r. Zarząd  Powiatu  Gorzowskiego polecił przygotowanie  porozumienia  pomiędzy Powiatem Gorzowskim  a  Gminą  Kłodawa  w sprawie  wspólnej  realizacji  inwestycji.

      Inwestycja będzie polegać na położeniu nakładki bitumicznej na jezdni przedmiotowego odcinka  drogi.Decyzja  w  sprawie  realizacji  wniosku będzie  uzależniona od  wysokości kosztów oraz  decyzji  Gminy Kłodawa.

      W związku z powyższym oczekuje się od Gminy Kłodawa potwierdzenia  możliwości partycypacji w kosztach wykonania przedmiotowego zadania oraz określenia ewentualnej kwoty dofinansowania,  w celu podpisania porozumienia.

                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                            Naczelnik Wydziału

                                                                                                            Dróg Powiatowych

                                                                                                           mgr inż. Paweł Tokarczuk

 

Otrzymują:

1.

Pani

Anna Mołodciak

Wójt Gminy Kłodawa

2.

a/a

Pogoda