Aktywność radnych

INTERPELACJE dotyczące dróg powiatowych w Różankach

 

ZŁOŻONE    NA   XVIII   SESJI   RADY    GMINY    KŁODAWA - 29.06.2016 r.


 

INTERPELACJE   ZŁOŻONE  NA  XVIII  SESJI  RADY  GMINY  KŁODAWA w dniu 29.06.2016 roku.

Bożena Adamczak                                                                    Różanki, dnia 25.06.2016 roku

Radna Rady Gminy Kłodawa

 

                                                                                              Szan.Pani

                                                                                              Anna Mołodciak

                                                                                              Wójt  Gminy   Kłodawa

                                                                                               Szan. Pani

                                                                                               Małgorzata  Domagała

                                                                                               Starosta  Powiatu  Gorzowskiego

 

                                                  INTERPELACJA

DOTYCZY:

           1 - OGRANICZENIA   PRĘDKOŚCI  NA   ULICY   NIEPODLEGŁOŚCI   W   RÓŻANKACH,

           2 -  WYKONANIA    PRZEJŚĆ    DLA   PIESZYCH   NA   DROGACH  POWIATOWYCH  W   RÓŻANKACH,

           3 - PODCIĘCIA   GAŁĘZI  DRZEW  PRZY  ULICY  LIPOWEJ  W   RÓŻANKACH. 

 
1. W imieniu Mieszkańców  Różanek i własnym uprzejmie proszę  o ograniczenie  prości na ulicy NIEPODLEGŁOŚCI przy wjeżdzie  do  naszej wsi od  strony  Wojcieszyc.

Rozpędzone samochody często nie zmniejszają prędkości i z wielkim impetem wjeżdżają w posesję naszego mieszkańca  niszcząc Mu ogrodzenie.

Posesja naszego Mieszkańca usytuowana jest przy  zakręcie ulicy  Niepodległości.

2. Bardzo  proszą o  oznaczenie  PRZEJŚĆ  DLA  PIESZYCH   na ulicach:

 LIPOWEJ  I   NIEPODLEGŁOŚCI w Różankach.

  Ruch  samochodowy  jest  tutaj  bardzo  duży, co  stwarza wielkie niebezpieczeństwo szczególnie  dla  dzieci  uczęszczających  do  szkoły.

3. Gałęzie  starych  lip przy  ulicy  LIPOWEJ w Różankach zostały  już trochę podcięte.

Rolnicy  mający tutaj  swoje  grunty proszą, by powtórzyć podcięcie ale na większej wysokości tak, by mogli przejeżdżać kombajnami.

                                                     Z poważaniem

                                                                                        
                                                                                                                  Bożena Adamczak

Pogoda