Aktywność radnych

Prace porządkowe przy ulicy NIEPODLEGŁOŚCI od strony Wojcieszyc

 

Od wtorku, tj. 2. lipca 2013 roku trwają intensywne prace przy ulicy Niepodległości od strony Wojcieszyc. Wjazd do Różanek z tego kierunku był dość niebezpieczny, gdyż wysokie trawy zasłaniały rów znajdujący się przy przy łuku tej jezdni. Jest to droga powiatowa, dlatego o zdecydowaną interwencję poprosiliśmy Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Naczelnik Wydziału Dróg, Pan Paweł Tokarczuk przyjechał rano a już za kilka godzin rozpoczęły się prace, Które wykonuje nasz Zakład Komunalny pod nadzorem Kierownika Pana Jacka Zatoki. Ze zdecydowaną pomocą w podjęciu szybkich i bardzo potrzebnych decyzji przyszła Wójt Gminy Pani Anna Mołodciak i Kierownik Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej  Pan Andrzej Kwiatkowski. Zostały wykoszone trawy, wyrównano i wyprofilowano pobocza, pogłębiono przydrożny rów, w tym także dość duży fragment rowu przy ulicy Lipowej. Dzisiaj, tj. 5. lipca prace zakończono. A więc, wykonane zostały bardzo ważne prace, w bardzo krotkim czasie. Koszty robót po połowie pokryją Starostwo i Urząd Gminy w Kłodawie. Zarząd Stowarzyszenia " Nasze Różanki" uprzejmie dziękuje za przychylenie się do naszych intrpelacji i wniosków w sprawie udrożnienia rowów w Różankach. Jest to wprawdzie niewielki ale istotny krok na przód w walce z podtopieniami naszych domostw. cdn

 

 

Pogoda