Aktywność radnych

Odpowiedż GDDKiA

 

Jest odpowiedź GDDKiA na naszą INTERPELACJĘ w sprawie przesunięcia znaków drogowych przy drodze krajowej nr 22.

 Na prośbę mieszkańców Różanek, za pośrednictwem Urzędu Gminy w Kłodawie, INTERPELACJA w powyższej sprawie została wysłana do GDDKiA w Zielonej Górze (złożona przez nas w dniu 20. maja 2013 roku). Odpowiedź, niestety, jest negatywna. W uzasadnieniu GDDKiA podaje, iż przeprowadziła wizję lokalną na odcinku drogi nr 22 w Różankach i nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Znaki informujące o terenie zabudowanym pozostaną bez zmian. Informujemy Państwa, że ponowimy nasz wniosek. Rozpędzone, wielkie samochody są dla nas wszystkich wielkim niebezpieczeństwem.   

Pogoda