Aktywność radnych

Interpelacja w sprawie ograniczenia prędkości na drodze nr 22

 

Nowa nakładka asfaltowa na drodze krajowej nr 22 spowodowała, iż w znacznym stopniu zwiększył na niej się ruch samochodowy. Wszyscy zauważyliśmy, że liczba wielkich samochodów ciężarowych przejeżdżających przez Różanki bardzo wzrosła. Kilkukilometrowe odcinki prostej, dobrej drogi przed naszą wsią ( z obu stron ) powodują, iż kierowcy rozpędzają pojazdy do prędkości przekraczających ponad 100 km/h i z takimi prędkościami wjeżdżają do Różanek. Często wykonują manewr wyprzedzania jeszcze na terenie naszej miejscowości, co stanowi dla nas wszystkich olbrzymie niebezpieczeństwo. Ponadto, włączanie się do ruchu na drodze 22 jak również skręcanie do posesji stanowi wielkie ryzyko spowodowania kolizji. Osobnym problemem jest fakt, że od czasu wprowadzenia opłat Viatoll dla pojazdów ciężarowych, zwiększyła się ilość ciężarówek jadących do granicy i z granicy państwa drogą 22. Ciężarówki te są także źródłem dodatkowego hałasu, ponieważ osiągają maksymalne prędkości na stosunkowo krótkich odcinkach czyli jeszcze między zabudowaniami lub wyhamowują dopiero przed rondem w centrum. Zgromadzeni na Zebraniu Wiejskim ( 7 maja b.r.) Mieszkańcy Różanek zaproponowali, by znaki drogowe informujące o terenie zabudowanym ( TABLICE Z  NAPISEM  RÓŻANKI ) usytuowane przy drodze 22, przesunąć przy wjeżdzie z obu stron do Różanek. Obecnie, znaki te znajdują się w niewłaściwych miejscach, ponieważ zabudowania naszych mieszkanców od strony Strzelec usytuowane są około 700 m przed wspomnianymi tablicami. W imieniu naszych Mieszkańców, Sołtysa i Rady Sołeckiej INTERPELACJĘ w opisanej sprawie, skierowaną do Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, napisała radna Bożena Adamczak.

Pogoda