Aktywność radnych

NOWE INWESTYCJE dla MŁODSZYCH i STARSZYCH

 

  Trwają procedury związane z budową

          PLACU   ZABAW  i SIŁOWNI   ZEWNĘTRZNEJ

                      przy boisku  sportowym w Różankach.

     Siłownia   zewnętrzna miała być prezentem dla WKS "RÓŻA" RÓŻANKI z okazji JUBILEUSZU  60 - lecia Klubu, którego uroczyste obchody miały się odbyć w czerwcu tego roku.  Z wiadomych wszystkim powodów, świętowanie  JUBILEUSZU zostało przeniesione na rok przyszły.

      Przy okazji instalowania  SIŁOWNI, zbudowany zostanie, bardzo potrzebny w tym rejonie Różanek,

                                                                  PLAC  ZABAW.

    (W tej części naszej wsi znajdują się  małe, zdewastowane placyki zabaw, które nie spełniają  wymogów stawianych przed  tego typu  urządzeniami a do  tego  zlokalizowane są na terenie Lasów Państwowych).

 Trzy gminne place zabaw istnieją:

                               przy świetlicy wiejskiej,

                               przy remizie strażackiej,

                               na Osiedlu Parkowym.

       Dzisiaj, 05.11.2020 roku, odbyło się spotkanie na boisku sportowym w Różankach, na którym omówiono warunki   realizacji obu zadań.

                          Spotkaniu  przewodniczyła   Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak.

Za rozwiązania architektoniczne odpowiedzialnym jest mgr inż.  architekt Pan Grzegorz Gąsiorek.

WKS "RÓŻA" RÓŻANKI reprezentuje viceprezes  Pan Daniel Tabaka.

Prace nadzoruje zastępca Referatu Planowania i Inwestycji  U.G. Kłodawa Pan Grzegorz Zapytowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda