Aktywność radnych

INTERPELACJA w sprawie ZWIEKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA na ulicy LIPOWEJ

 

Bożena Adamczak                                                                                            Różanki, 22.10.2020 r.

Radna Rady Gminy Kłodawa

                                                                                               Pan Andrzej Korona

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy Kłodawa

Dotyczy : zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Lipowej w Różankach.

     W imieniu mieszkańców Różanek składam interpelację skierowaną do Wójt Gminy Kłodawa Pani Anny Mołodciak, w której przedstawiam problemy związane z zachowaniem właściwego bezpieczeństwa  na ulicy Lipowej w Różankach.

    Ulica Lipowa jest najbardziej ruchliwą w naszej miejscowości, gdyż prowadzi do ważnych instytucji, obiektów publicznych oraz nowych osiedli.

    Wymienię ważniejsze: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ( wraz z bardzo wykorzystywaną , także popołudniami, salą gimnastyczną), do której uczęszczają dzieci z Różanek ale także dowożone są autobusem szkolnym dzieci z Wojcieszyc, Rybakowa, Santoczna i Zdroiska.

   Boisko  sportowe - bardzo wykorzystywane na treningi i mecze nie tylko przez drużyny miejscowe i gminne ale także z terenu naszego województwa.

    Ulice, do których trzeba dojechać ulicą Lipową:

Szkolna, Zielona, Brzozowa, Sportowa, Kwiatowa,Wiśniowa, Dębowa, Leśna, Sosnowa, Miodowa, Miodowa, , Kasztanowa, Tęczowa. Drogą tą dojeżdżają także mieszkańcy ulicy Myśliwskiej, Północnej,Piaskowej, Srebrnej, Złotej, Piaskowej,  Srebrnej, Złotej, Bratkowej i innych przylełych do ulicy Srebrnej.

  Dość długi, wyasfaltowany odcinek bardzo wąskiej, w większości, w większości bez chodnika, ulicy Lipowej, która , niestety ma status powiatowej, powoduje, że wielu kierowców jedzie zbyt szybko stwarzając  niebezpieczne sytuacje dla   wszystkich poruszających się tą drogą: pieszych, zmotoryzowanych i zwierząt ( nie ma tutaj urządzeń spowalniających ruch).

       Czy bezpieczeństwo dzieci idących tą ulicą do szkoły, dorosłych odprowadzających dzieci do przedszkola, mieszkańców idących do kościoła, do sklepów po zakupy, na przystanek autobusowy, rowerzystów ( nie ma tutaj ścieżki rowerowej), do świetlicy wiejskiej, biblioteki, przebiegających zwierząt itp ma pozostać nam obojętne?

Mając na uwadze wieloletnie ,bezowocne  do chwili obecnej usiłowania, by sprawą bezpieczeństwa  na Lipowej zajęło się Starostwo Powiatowe w Gorzowie, które jest gospodarzem tej drogi, wierzę, że Wójt naszej   Gminy nie zostawi swoich mieszkańców  w "drogowym"  niebezpieczeństwie.

                                                                                                               Z wyrazami szacunku

                                                                                                                     Bożena Adamczak

Pogoda