Aktywność radnych

XXIV SESJA RADY GMINY KŁODAWA - WAŻNE UCHWAŁY I INWESTYCJE W RÓŻANKACH w 2020 roku

 

XXIV   SESJA RADY GMINY  KŁODAWA,   która odbyła się w dniu 10 . grudnia 2020  roku  miała bardzo obszerny program, m.in.  :

   *   przyjęcie  UCHWAŁY  BUDŻETOWEJ  na rok 2021,

   *  przyjęcie  UCHWAŁY dot. WIELOLETNIEJ   PROGNOZY  FINANSOWEJ  na lata  2021 - 2029,

   *   przyjęcie  UCHWAŁY dot.  UDZIELENIA  POMOCY  FINANSOWEJ  POWIATOWI  GORZOWSKIEMU 

                                                       na remont drogi 1410 F,

  *  przyjęcie  UCHWAŁY  dot.  STAWEK    PODATKU  OD  NIERUCHOMOŚCI w roku 2021,

  *  przyjęcie  UCHWAŁY dot. GMINNEGO  PROGRAMU  PROFILAKTYKI 

                       I  ROZWIĄZYWANIA   PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,

  * przyjęcie  UCHWAŁY  dot. PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.
 

 

 

                                                            

          W minionym roku  wykonanych zostało w Różanach wiele  ważnych zadań podnoszących komfort  życia naszych Mieszkańców.  Wnioskowała o nie Radna Bożena Adamczak. Inicjatorem  realizacji  inwestycji 

"sportowych" był Zarząd WKS "RÓŻA" RÓŻANKI.

 W imieniu Mieszkańców i własnym  złożyła podziękowania za ich realizację na ręce Pani Anny Mołodciak- Wójt Gminy Kłodawa.

Poniżej ważniejsze ZADANIA  NA  RZECZ  RÓŻANEK:

 * remont    NAWIERZCHNIE  DRÓG - Dębowej (bocznej) i Srebrnej ( w inicjatywie społecznej) ,

 * zakończenie   remontu drogi powiatowej 1404 F  łączącej  RÓŻANKI  z WOJCIESZYCAMI,

 * instalacja   PUNKTÓW   ŚWIETLNYCH   przy ulicach -

                                                                                      Leśnej (3), Szkolnej (1),  Myśliwskiej (1),     Kasztanowej(1),

  *  rozpoczęcie   prac  projektowych związanych z budową  PLACU  ZABAW  i  SIŁOWNI   ZEWNĘTRZNEJ 

                     przy  boisku  sportowym  w Różankach,

  *modernizacja  szatni zawodników "RÓŻY"  RÓŻANKI,

  * remont PARKINGU  przy Ośrodku  Zdrowia w Różankach,

  *  rozpoczęcie   prac związanych  ze zwiększeniem bezpieczeństwa na ulicy Lipowej w Różankach - zamontowanie

             urządzenia SPOWALNIAJĄCEGO   RUCH  POJAZDÓW,

  * remont CHODNIKA  przy ulicy  Szkolnej  w Różankach  (początkowo miał to być remont cząstkowy, jednak po rozpoczęciu prac okazało się, że bardzo wiele  płytek i krawężników  nie nadaje się do ponownego wykorzystania, stąd  decyzja o remoncie całościowym - są to wyjaśnienia  Pani Agnieszki Szurgot - Miłosz  - Kierownik Referatu  Drogownictwa w U.G. w Kłodawie),

   * otwarcie i pomoc w prowadzeniu KLUBU  SENIOR PLUS  w Różankach - 

                                    zajęcia rehabilitacyjne  i warsztaty " LAS  W  SZKLE".

 

ZADANIA   do   REALIZACJI w RÓŻANKACH 

                              w roku 2021 - podane będą w oddzielnym artykule.

                                                                                                                                                          B.A.

 

CDN

 

 

CDN

        

   

 

   

   

Pogoda