Aktywność radnych

VIII SESJA RADY GMINY KŁODAWA

 

          Obrady VIII Sesji Rady Gminy Kłodawa zrealizowały bardzo ważny, obszerny program.

Oto główne punkty porządku Sesji, która odbyła się 29. maja 2019 roku w Wojcieszycach:

* debata nad RAPORTEM O STANIE  GMINY,

*podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa WOTUM ZAUFANIA,

*sprawozdanie z wykonania BUDŻETU Gminy Kłodawa za 2018 rok,

* podjęcie uchwał w 10 sprawach:

       ( ważniejsze)

   #    PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  obejmującego teren m.in.  planowanej biogazowni i fermy kurzej,

  # zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za rok 2018,

  # udzielenia ABSOLUTORIUM Wójtowi Gminy Kłodawa,

  # zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłodawa w przedmiocie projektów STATUTÓW  SOŁECTW,

  # USTALENIA  opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności ublicznej.

  

      Przed rozpoczęciem obrad Sesji , życzenia z okazji DNIA SAMORZĄDOWCA złożyła   Dyrektor  Przedszkola w Wojcieszycach i Różankach Pani Joanna Grymuza, Nauczyciel Pani Marta Każmierczak oraz Dzieci. Bardzo dziękujemy za wzruszający występ.

 

 

       

Pogoda