Aktywność radnych

ROBOCZE SPOTKANIE KOMISJI KOMUNALNEJ W RÓŻANKACH

 

Komisja Komunalna przy Radzie Gminy Kłodawa pracowała dzisiaj (02.06.2019 roku) w Różankach. Było to spotkanie zaplanowane, o które wnioskowała Radna Bożena Adamczak. Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Burzawa zaprosił do udziału w spotkaniu Panią Agnieszkę Szurgot - Miłosz - Kierownik Referatu Drogownictwa Urzędu Gminy Kłodawa. Członkowie Komisji : P.P. Benedykt Piotrowski, Henryk Brzana, Damian Żołędziejewski i Bożena Adamczak.

Cel spotkania: oględziny rowów melioracyjnych i poboczy niektórych dróg dróg w Różankach.

W oględzinach naszych rowów melioracyjnych uczestniczył Sołtys Różanek - Pan Sławomir Radecki.

cdn

ulica Wiśniowa

 Ulica Leśna

Wjazd na Leśną od strony Dębowej

Rów przy Niepodległości bocznej

 

 

 

 

 

Pogoda