Aktywność radnych

DOBRY KROK W SPRAWIE ODRZUCENIA PLANÓW BUDOWY BIOGAZOWNI I KURNIKÓW

 

Na dzisiejszej, VIII SESJI  RADY  GMINY KŁODAWA, Radni podjęli wiele ważnych UCHWAŁ. Bardzo oczekiwaną,nie tylko przez mieszkańców Różanek  i Różanek - Szklarni , także  Wojcieszyc ( szczególnie Osiedla Południowego), Bermudów, Manhattanu, Wawrowa , Janczewa, Santoka była

UCHWAŁA  W  SPRAWIE  PRZYSTĄPIENIA  DO  OPRACOWANIA  MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO TEREN  POŁOŻONY W  OBRĘBIE  RÓŻANKI, GMINA  KŁODAWA.

Projekt ww uchwały przygotowała Wójt Gminy Kłodawa  w odpowiedzi na INTERPELACJE  Radnych a także

                                UWAGI  I  PETYCJE  MIESZKAŃCÓW GMINY  KŁODAWA  I  GMIN OŚCIENNYCH.

         W UZASADNIENIU  do UCHWAŁY czytamy:

" Do Wójta gminy Kłodawa wpłynęły pisma mieszkańców gminy wnioskujące o wykonanie planu zagospodarowania  dla terenu objętego niniejszą uchwałą, ze względu na plany wybudowania elektrociepłowni na biogaz oraz plany budowy fermy kurzej na tym terenie. Działki proponowane do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są na południe  od wsi Różanki, po prawej stronie drogi krajowej nr 22. Obecnie są wykorzystywane rolniczo. Aby zapobiec  konfliktom społecznym oraz uchronić grunty rolne klasy III ( najwyższej na terenie gminy Kłodawa) przed zmianą sposobu użytkowania  a także wyeliminować niektóre inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko, należy przystąpić do opracowania planu zagospodarowania  przestrzennego."

PONIŻEJ  TREŚĆ  UCHWAŁY z dnia 29.05 2019 roku

ANALIZA  dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia PLANU

 

Poniżej treść INTERPELACJI ( 08 maja 2019)  do Wójta Gminy Kłodawa z prośbą  o przystąpienie do opracowywania PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA  TERENÓW O NR EW. 319/20 i 319/20 w RÓŻANKACH

PONIŻEJ -TEREN OBJĘTY PLANEM

 

 

 Będą także DOBRE  INFO DLA  STARSZEJ  MŁODZIEŻY.

                                                                                     B.A.

Pogoda