Aktywność radnych

INTERPELACJA złożona na XXI Sesji Rady Gminy Kłodawa

 

Bożena Adamczak                                                                                              Różanki, dnia 18.10.2016 roku

Radna Gminy Kłodawa

 

                                                                                            Szan.Pani
                                                                                            Anna Mołodciak

                                                                                            Wójt Gminy Kłodawa

 

                                         INTERPELACJA

DOTYCZY:

POMOCY  WÓJTA  GMINY  KŁODAWA  W  SPRAWIE   PODJĘCIA  DZIAŁAŃ  DOTYCZĄCYCH  DROGI  POWIATOWEJ - ULICY  LIPOWEJ  W   RÓŻANKACH.

 

                  Uprzejmie  proszę  o  pomoc w  rozwiązaniu  problemów mieszkańców  wsi  RÓŻANKI, którzy  wielokrotnie (indywidualnie  i  na  zebraniach  wiejskich) wnioskowali o ograniczenie prędkości i  wykonanie  przejść dla pieszych  na  na  ulicy  LIPOWEJ w Różankach.

W dniu 29 czerwca 2016 roku, podczas obrad SESJI  RADY  GMINY  KŁODAWA, złożyłam kolejną  interpelację w powyższej sprawie.

W dniu 11 lipca 2016 roku  otrzymałam  pisemną informację z Urzędu Gminy w Kłodawie, iż moja interpelacja została przekazana według właściwości Staroście Gorzowskiemu.

   Do chwili obecnej nie ma żadnej odpowiedzi ze Starostwa Gorzowskiego.

Dodam, że podczas ostatniej, XX - ej SESJI  RADY   GMINY  KŁODAWA,  fakt ów zgłosiłam obecnemu na naszych obradach PANU  MARCINOWI  CYGANIAKOWI - VICESTAROŚCIE  GORZOWSKIEMU. Także - bez  żadnego  efektu.

       W związku z  lekceważącą postawą  STAROSTWA  GORZOWSKIEGO

WOBEC  MIESZKAŃCÓW  RÓŻANEK, uprzejmie proszę WÓJTA  GMINY  KŁODAWA o INTERWENCJĘ  w  opisanej  sytuacji.

                                                                      Z poważaniem -  Bożena Adamczak

 

 

Pogoda