Aktywność radnych

KOMISJA REWIZYJNA w Różankach

 

W minioną   środę, t.j. 26.10.2016 r. odbyło się  WYJAZDOWE  POSIEDZENIE  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY  GMINY  KŁODAWA.  Członkowie   Komisji  zapoznali   się   ze   stanem  ROWÓW   MELIORACYJNYCH   w Różankach. 

     Członek  tejże  Komisji - Radna  Bożena  Adamczak  wielokrotnie  wnioskowała, by  regularnie konserwować ODBUDOWANE   PRZED  DWOMA  LATY   NASZE   ROWY, które  zarastają  w zastraszającym tempie.  

    Komisja  Rewizyjna  postanowiła,  że   zapozna się  ze  STANEM   PRZYGOTOWANIA  GMINY  DO  EWENTUALNYCH  PODTOPIEŃ - stąd  robocza  wizyta  w Różankach. 

    KOMISJA  W  SKŁADZIE:

WIESŁAW  PALUCH, HENRYK  BRZANA,  HENRYK  BURZAWA  I  BOŻENA  ADAMCZAK  

   ORAZ 

ZASTĘPCA  WÓJTA  PAN  ANDRZEJ   KWIATKOWSKI

obejrzeli  rowy  przy  drogach  gminnych oraz   te  fragmenty rowu  opasującego   Różanki, które biegną przez grunty prywatne.

STWIERDZONO, ŻE
*  ROWY  PRZY  ULICACH : NIEPODLEGŁOŚCI  BOCZNEJ DO  CMENTARZA,  MYŚLIWSKIEJ I  CZ. LIPOWEJ  są  utrzymane  prawidłowo, 

*  należy   udrożnić  rów  przy  ul. KLONOWEJ,

*fragment   rowu  od ul. Myśliwskiej  do STAWKU  NA  OSIEDLU  PARKOWYM należy jak najszybciej udrożnić,

* podobnie  rów od STAWKU PRZY  ULICY  DĘBOWEJ do  rowu  biegnącego do Os. Parkowego,

* fragment   rowu  OPASKOWEGO  od  cmentarza  komunalnego do  zlewni ścieków  musi  być także  jeszcze  w tym  roku  zakonserwowany.

  PONADTO,  KOMISJA  REWIZYJNA  BĘDZIE  WNIOSKOWAŁA  O  ZBUDOWANIE   ODWODNIENIA   PRZY  ULICACH  LIPOWEJ   I   KASZTANOWEJ.

ZASTĘPCA  WÓJTA  PAN  ANDRZEJ   KWIATKOWSKI   OBIECAŁ, ŻE   WIELE  PRAC KONSERWACYJNYCH WYKONANYCH  BĘDZIE  JESZCZE  W  LISTOPADZIE  B.R.

   KOMISJA   REWIZYJNA   POSTANOWIŁA  ZŁOŻYĆ   WNIOSEK    SKIEROWANY   DO   WÓJTA  GMINY   KŁODAWA,  BY   ZAREZERWOWAĆ   W   BUDŻECIE    ŚRODKI   NA   ZAKUP   ODPOWIEDNIEGO  SPRZĘTU   DO   KONSERWACJI  ROWÓW  MELIORACYJNYCH   W  NASZEJ  GMINIE.

   SPRZĘT  OBSŁUGIWAŁBY   ZAKŁAD   KOMUNALNY   W   RÓŻANKACH.

Następna  wizyta  robocza  dotycząca  zabezpieczenia przed podtopieniami   odbędzie się  w  CHWALĘCICACH.

                                                                                                                                                                                                           B. A.

RÓW  PRZY   KLONOWEJ

 RÓW PRZY  KLONOWEJ   NALEŻY   JAK  NAJSZYBCIEJ   WYCZYŚCIĆ

RÓW  PRZY   NIEPODLEGŁOŚCI  BOCZNEJ  DO  CMENTARZA - WYKOSZONY  WZORCOWO

PRZY  CMENTARZU -  RÓW  W KIERUNKU  K - 22

PRZY   MYŚLIWSKIEJ

WZORCOWO   WYCZYSZCZONY   RÓW  PRZY   MYŚLIWSKIEJ

Pogoda