Aktywność radnych

Odpowiedż Starostwa Powiatowego

 STAROSTWO POWIATOWE                                                               Gorzów Wlkp, 26.10.2016 r.             

w Gorzowie Wlkp

 

DR.7134.5 219.2016

 

                                                                                Pani Bożena Adamczak

                                                                                Radna Gminy Kłodawa

 

                              W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 05.07.2016  roku Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Wydział Dróg Powiatowych informuje, że w sprawie wykonania przejść dla pieszych oraz ograniczenia prędkości, należy uzgodnić i przedstawić projekt zmiany organizacji ruchu na wymienionych drogach. 

     W związku z powyższym proszę o wyznaczenie terminu spotkania celem  dokonania  ustaleń  lokalizacji dotyczących zmiany  organizacji ruchu  oraz uzgodnienia formy projektu.

 Jednocześnie  informuję, że podcięcie gałęzi  przy ulicy Lipowej zostanie wykonane do końca 2016 roku.

                                                                                         

                                                                          Z up. ZARZĄDU POWIATU  GORZOWSKIEGO

                                                                                                     Paweł Tokarczuk

                                                                                              Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych

PS. Spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Pogoda