Aktywność radnych

ODPOWIEDZI na interpelacje w sprawie DRÓG POWIATOWYCH

 

DOTYCZY  REMONTU   DROGI  POWIATOWEJ   RÓŻANKI - WOJCIESZYCE

 

URZĄD  GMINY   W   KŁODAWIE                                                             Kłodawa, 08.07.2016 r.

RDK.7234.36.2016.M.P.

 

                                                                                                    STAROSTWO  POWIATOWE w Gorzowie Wlkp

                                                                                                     Wydział  Dróg  Powiatowych

 

                        Nawiązując do pisma DR. 7134.5.122.2016  informuję, że istnieje  możliwość  partycypowania Gminy Kłodawa  w  kosztach  wykonania  remontu  drogi  powiatowej  nr  1404F  pomiędzy  miejscowościami  Różanki i Wojcieszyce  po  uzyskaniu  zgody  RADY   GMINY   KŁODAWA  na  współfinansowanie  tego  zadania.

   Składam  wstępną  deklarację  finansowania   przedmiotowego  remontu w  wysokości  do   50  tys.  na  odcinku  od  strony  miejscowości  Różanki.

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                               Zastępca  Wójta

                                                                                                                             Andrzej  Kwiatkowski

 

Otrzymują:

1. Adresat

2.a/a

Do wiadomości:

1. Bożena  Adamczak

 

II. DOTYCZY   BEZPIECZEŃSTWA   NA   DROGACH  POWIATOWYCH   W   RÓŻANKACH

 

Urząd  Gminy Kłodawa                                                                              Kłodawa, 2016, 07, 11.

RDK.1511.32.2016.MA

 

                                                                                                    Starostwo Powiatowe

                                                                                                    w Gorzowie Wlkp

 

                         Na podstawie  art. 65 parag.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania  administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23) Wójt  Gminy  Kłodawa  przekazuje  według  właściwości Staroście  Gorzowskiemu interpelację  Radnej  Bożeny  Adamczak, dotyczącą

ograniczenia  prędkości,

wykonania  przejść  dla  pieszych

oraz  podcięcia  drzew  w  ciągu  dróg  powiatowych  w  Różankach.

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                Zastępca  Wójta

                                                                                                                               Andrzej  Kwiatkowski

Do  wiadomości:

Radna Rady Gminy Kłodawa

Bożena  Adamczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda