Aktywność radnych

INTERPELACJA w sprawie ul. LIPOWEJ

Bożena Adamczak                                                                        Różanki, 06.08. 2015 r.

 

                                                                          Szan.Pani

                                                                          Małgorzata Domagała

                                                                          Starosta Powiatu Gorzowskiego,

 

                                                                            Szan.Pani

                                                                            Anna Mołodciak

                                                                            Wójt  Gminy  Kłodawa,

 

                                                                            Szan.Pan

                                                                            Andrzej Legan

                                                                            Radny Rady Powiatu Gorzowskiego

                                                                                                                      

                                                                                                                      

 

                                                                                                                       

                                                                                                                     

                                                                                                                       

 

                                               INTERPELACJA

           DOTYCZY: OBCIĘCIA  GAŁĘZI  DRZEW PRZY  ULICY  LIPOWEJ W RÓŻANKACH.

 

        Bardzo proszę o obcięcie gałęzi starych LIP przy ulicy LIPOWEJ ( droga powiatowa) w Różankach.

Z lewej strony tej drogi ( jadąc w kierunku lasu) nasi rolnicy mają swoje grunty rolne. Nie mogą na nie wjechać maszynami czy traktorami, ponieważ przestrzenie pomiędzy drzewami zajęte są przez olbrzymie gałęzie zakrywające wjazd i wyjazd z pola.

  W imieniu naszych bardzo nielicznych "prawdziwych" ROLNIKÓW - PANA JANA POTOCKIEGO I PANA KRZYSZTOFA  WIĘCKOWSKIEGO oraz własnym proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

                                                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                                                                         Bożena Adamczak

 

 

                                         ODPOWIEDŻ  URZĘDU  GMINY  KŁODAWA:

 

 

URZĄD  GMINY KŁODAWA                                                                   Kłodawa, 2015-08-11

Znak:RDK.1511.46.2015

 

                                                                                        Starostwo Powiatowe

                                                                                         ul. Pankiewicza 5-7

                                                                                         66-400 Gorzów Wlkp

 

                    Dnia 08 sierpnia 2015 roku do Urzędu Gminy w Kłodawie wpłynęła interpelacja Radnej Rady Gminy Kłodawa, Pani Bożeny Adamczak dotycząca obcięcia gałęzi drzew rosnących przy ul Lipowej w Różankach.

         Ponieważ Wójt Gminy Kłodawa nie jest władny w przedmiotowej sprawie, przekazuje sprawę do załatwienia według właściwości.

 

                                                                                       Z poważaniem

 

                                                                                    Kierownik Referatu   Drogownictwa,           Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Promocji

                                                                                      Monika  Antczak

Załącznik:

1. Interpelacja Radnej Bożeny Adamczak

 Do wiadomości:

1. Bożena Adamczak, Radna Rady Gminy Kłodawa


                               ODPOWIEDŻ   STAROSTWA  POWIATOWEGO:

 

 

STAROSTWO POWIATOWE                                                    Gorzów Wlkp, dn. 17.08.2015 r.

w Gorzowie Wlkp

DR.7134.2.48.2015

                                                                                                      PANI

                                                                                                      BOŻENA ADAMCZAK

 

        W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 06.08.2015 r, która wpłynęła dnia 13.08.2015 r. dotyczącą podcinki   pielęgnacyjnej drzew w miejscowości Różanki. ul Lipowa, Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp informuje,iż podczas wizji lokalnej w dniu 12.o8.2015 r. stwierdzono:

 - drzewa są rozrośnięte i ograniczają widoczność.

Mając na uwadze ( art.52 ustawy o ochronie przyrody), podcinka będzie mogła być przeprowadzona po 15 pażdziernika 2015 roku.

 W razie dodatkowych pytań sprawę prowadzi Pani Teresa Pakuła, nr 957315021.

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                         Z up ZARZĄDU POWIATU GORZOWSKIEGO

                                                                                                    PAWEŁ TOKARCZUK

                                                                     KIEROWNIK WYDZIAŁU DRÓG POWIATOWYCH

 KOMENTARZ:

Po 15.10.2015 r,  zadzwoniłam do P. Teresy Pakuły z pytaniem, kiedy rozpoczną się prace na ul. Lipowej w Różankach.

Usłyszałam odpowiedż, że Starostwo ma wiele podobnych prac na terenie całego Powiatu Gorzowskiego ale do 15. lutego postara się wszystkie wykonać.

                                              Bożena Adamczak

 

 

 

 

Pogoda