Aktywność radnych

INTERPELACJA dot. ulic KASZTANOWEJ i LIPOWEJ

Bożena Adamczak                                                        Różanki, dn.06.10.2015 r.

Radna Rady Gminy Kłodawa

 

                                                                 Szan. Pani

                                                                  Małgorzata  Domagała 

                                                                  Starosta Powiatu Gorzowskiego

 

                                                                 Szan. Pani

                                                                 Anna Mołodciak

                                                                 Wójt Gminy Kłodawa

 

                                                                 Szan. Pan

                                                                 Andrzej Legan

                                                                 Radny Rady Powiatu Gorzowskiego.

 

                                 INTERPELACJA

DOTYCZY: ulic Kasztanowej i Lipowej w Różankach.

Zwracam się z ponowną prośbą o naprawę ulicy Kasztanowej w Różankach.

Uzasadnienie konieczności remontu tej drogi powiatowej składałam wielokrotnie, ostatnio przed wyborami samorządowymi, jesienią roku 2014.

Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak zadeklarowała pokrycie połowy kosztów tej inwestycji.

Bardzo proszę o wpisanie naprawy ulicy KASZTANOWEJ DO PROJEKTU BUDŻETU STAROSTWA GORZOWSKIEGO NA ROK 2016.

     Także uprzejmie proszę o wpisanie do  PROJEKTU  BUDŻETU Starostwa Gorzowskiego na rok 2016 koniecznych INWESTYCJI PRZY ULICY LIPOWEJ W RÓŻANKACH:

1 - zamontowanie  progów  zwalniających,

2 - wykonanie dalszej części chodnika,

3 - odwodnienie ulicy.

                                                                                

                                                      

Pogoda