Aktywność radnych

Droga RÓŻANKI - KŁODAWA

  

Problem naprawy drogi POWIATOWEJ RÓŻANKI - KŁODAWA i RÓŻANKI - JANCZEWO powraca w ciągłych interpelacjach różankowskich radnych. Pas prawy (jadąc z Różanek), nie tak dawno naprawiany, jest w stanie katastrofalnym - dziura przy dziurze! Jest niebezpiecznie - samochody jadą pod prąd!

                       RADNY RADY POWIATU GORZOWSKIEGO PAN ANDRZEJ LEGAN WIDZI PROBLEM

                                                          I POMAGA W JEGO ROZWIĄZANIU!

Na ostatniej SESJI RADY POWIATU GORZOWSKIEGO  wystąpił z INTERPELACJĄ, w której uzasadnia pilną potrzebę jej naprawy.

             Poniżej fragmenty z protokołu przebiegu SESJI RADY POWIATU GORZOWSKIEGO: 

 

ad. 15. Paweł Tokarczuk przedstawił interpelację radnego Andrzeja Legana złożoną na sesji Rady Powiatu Gorzowskiego w dniu 30 czerwca br. w sprawie stanu drogi powiatowej Kłodawa
 â€“ Wojcieszyce - Różanki. Pan radny informuje, że droga, po wiosennych naprawach, jest
w bardzo złym stanie, szczególnie stan odcinka Wojcieszyce – Różanki zagraża bezpieczeństwu drogowemu i wnosi o ponowne naprawienie w/w drogi.

            Paweł Tokarczuk poinformował, że w jego ocenie wniosek jest zasadny. Jednakże, na obecny czas powiat nie ma podpisanej umowy na bieżące łatanie dróg powiatowych. Drogę będzie można naprawić po przeprowadzeniu przetargu - dopiero w okresie jesiennym. Obecnie, przy sprzyjających warunkach, można wykonać łatanie mieszanką mineralno-asfaltową na zimno.
W sprawie kompleksowego remontu w/w drogi stosowne byłoby zawarcie porozumienia z Gminą Kłodawa dot. wspólnej partycypacji w kosztach realizacji zadania.

            Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył w/w wniosek i zobowiązał Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych do wystąpienia do Wójta Gminy Kłodawa z wnioskiem o zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego finansowania remontu drogi Kłodawa – Wojcieszyce
– Różanki oraz do udzielenia radnemu Andrzejowi Leganowi pisemnej odpowiedzi w sprawie.

Interpelacja radnego Andrzeja Legana, złożona na sesji Rady Powiatu Gorzowskiego w dniu
30 czerwca br., w sprawie stanu drogi powiatowej Kłodawa – Wojcieszyce – Różanki stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

 

 

Pogoda