Aktywność radnych

W sprawie drewnianych słupów energetycznych...

 

Jest pisemna reakcja  Dyrekcji  ENEI po niebezpiecznym wypadku przy ulicy Lipowej. 

 

                                                                                     Urząd Gminy Kłodawa

                                                                                     ul. Gorzowska 40

                                                                                       66-415 Kłodawa

 

Dotyczy: modernizacji sieci 0,4 kV w m. Różanki.

            W odpowiedzi na Państwa korespondencję dotyczącą napowietrznych linii 0,4 kV w m. Różanki ( ul. WIŚNIOWA  I  LIPOWA ) informujemy, że w bieżącym roku w ramach tzw. odtworzenia majątku planowana jest wymiana słupów drewnianych zabudowanych w ciągach wymienionych ulic. Odtworzenie majątku nie dotyczy tzw. skablowania linii napowietrznej. Ewentualny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną ( wzrost mocy przyłączeniowej ) pozwoli na uruchomienie zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci 0,4 kV i ewentualne skablowanie.

 

                                                                                  ENEA Operator Sp. z o. o.

                                                                                 Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp

                                                                                            Dyrektor

                                                                                        Piotr Nahorski

Pogoda