Aktywność radnych

Interpelacja - nasza woda pitna...

 

       Podczas  V - tej Sesji Rady Gminy Kłodawa  Radna Bożena Adamczak przedstawiła interpelację dotyczącą aktualnych problemów związanych z wodą pitną w Różankach                                                                                 

                                                                                     Szan. Pani

                                                                                     Anna Mołodciak

                                                                                     Wójt Gminy Kłodawa

 

                                    INTERPELACJA

 

DOTYCZY:

PROBLEMÓW  ZWIĄZANYCH ZE SKAŻENIEM  WODY PITNEJ W RÓŻANKACH.

 

     Woda pitna w Różankach ( studnia nr 3 ) od kilku miesięcy skażona jest bakteriami Coli. Próby ich usunięcia nie dały pozytywnego rezultatu.

     Pracownicy Urzędu Gminy w Kłodawie, Zakładu Komunalnego w Różankach i PSSE

w Gorzowie Wlkp wskazują prawdopodobne przyczyny ( ciągle istniejące ) tego bardzo niekorzystnego dla nas problemu,

między innymi:

*  bezpośrednie wprowadzanie nieczystości płynnych z gospodarstw domowych do rowów melioracyjnych,

*  posiadanie bardzo nieszczelnych szamb przydomowych,

*  wywóz ścieków na własne grunty,

*  niepodłączenie swego gospodarstwa do nowo wybudowanej sieci sanitarnej. 

W związku z zaistniałą,  niekorzystną dla nas sytuacją niosącą dla naszych mieszkańców radykalne zmiany tzn. utratę smacznej wody z własnego ujęcia i w perspektywie otrzymywanie wody pitnej z ujęć gorzowskich -

                             uprzejmie proszę o odpowiedż:

 

JAKIE  KONKRETNE DZIAŁANIA PODEJMIE URZĄD GMINY W KŁODAWIE,  BY NA TRWALE  WYELIMINOWAĆ PODANE  WYŻEJ, NIEKTÓRE PRZYCZYNY  SKAŻENIA NASZEJ WODY PITNEJ  ( i zachowanie naszych ujęć jako rezerwowych).

                   W przypadku dostaw wody "gorzowskiej" -

Mieszkańcy Różanek proszą o gwarancje:

1 - pozostawienia cen wody na dotychczasowym poziomie,

2 - ciągłości dostaw ( są obawy przed przerwami w dostawach),

3 - pozostawienia naszych trzech  studni jako rezerwowych.

 

                                                                                    Bożena Adamczak

 

 

Pogoda