Aktywność radnych

Interpelacje maj - 2014

 

W dniu 05 maja 2014 roku  zostały złożone INTERPELACJE dotyczące:

 - uszkodzenia chodnika przy ulicy Szkolnej w Różankach,

 - niewłaściwie naprawionego pobocza przy ulicy Lipowej w Różankach,

 - głębokiej "wyrwy" na ulicy Zielonej w Różankach.

 

Poniżej treść INTERPELACJI.

Bardzo proszę o:

1 - naprawę uszkodzonego chodnika przy ulicy Szkolnej w Różankach. Od kilku miesięcy w chodniku tym, przy zakręcie do ulicy Lipowej, istnieje duże wgłębienie, spowodowane najprawdopodobniej wjazdem ciężkiego pojazdu. Przechodnie, szczególnie po zmroku, wpadają w to zagłębienie, co grozi upadkiem i okaleczeniem. 

2 - Podczas układania sieci kanalizacyjnej przy ulicy Lipowej w Różankach zostało rozkopane pobocze. Przywrócenie do poprzedniego stanu zostało wykonane niewłaściwie. Wody opadowe nie spływają z jezdni, wręcz przeciwnie, gromadzą się na niej. Pobocze zostało bardzo żle wyprofilowane, jest za wysokie, odpływ wód do pobliskiego rowu jest niemożliwy.

3 - Przy wjeżdzie na ulicę Zieloną z ulicy Lipowej w Różankach znajduje się głęboka "dziura". Mieszkańcy prowizorycznie przykryli je materialami z drewna.Jest jednak bardzo niebezpieczną i dlatego bardzo proszę o likwidację tego zagrożenia.

                                                                                       Bożena Adamczak.

 W dniu 29 maja 2014 roku Urząd Gminy w Kłodawie odpowiedział:

   Odowiadając na Pani interpelację z dnia 05.05. 2014 roku informujemy, że w miesiącu czerwcu naprawimy uszkodzony chodnik przy ulicy Szkolnej w Różankach. 

   Jednocześnie zawiadamimy, że zobowiązaliśmy wykonawcę sieci kanalizacji sanitarnej do przywrócenia pobocza ulicy Lipowej do stanu pierwotnego

oraz

   dokonaliśmy naprawy wjazdu na ulicę Zieloną w Różankach.

                                                                             Wójt Gminy

                                                                             Anna Mołodciak

 

Pogoda