Aktywność radnych

Pobocze ul. Lipowej

 Po pracach związanych z ułożeniem kanalizacji sanitarnej, wiele ulic i ich poboczy w Różankach wymaga naprawy. Ostatnie deszcze dodatkowo pogorszyły sytuację.

Dzisiaj, 29.05. 2014 roku, Zakład Komunalny w Różankach błyskawicznie zareagował na  naszą interwencję. Pomimo iż pobocze ulicy Lipowej jest grząskie, pracował tutaj traktor z kosiarką oraz dwaj pracownicy z kosami ręcznymi. Zadanie nie zostało wykonane idealnie ale  przynajmniej skoszono chwasty.

Dziękujemy Kierownikowi, Panu Jackowi Zatoce za szybką reakcję na naszą prośbę.

Na naszą prośbę przybyli także pracownicy Firmy "Mazur".  Zobaczyli, że w wielu miejscach na poboczu ul. Lipowej grunt się zapadł a z  zastoin wodnych  nie ma odpływu do rowu.

Firma Mazur jest zobowiązana do doprowadzenia dróg i poboczy do pierwotnego stanu.

                                                                                                            B.A.

Pogoda