Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

Na jakie INWESTYCJE czekamy w 2016 roku?

 

Wiele inwestycji zostało zrealizowanych w Różankach w roku 2015.

                     Ale, jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia!

                  NASI Mieszkańcy czekają na wykonanie następujących zadań:

 1. (  w zakresie  dróg )

            NAPRAWĘ  ULICY  KASZTANOWEJ - POŁOŻENIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ  I  ODWODNIENIE

               (droga powiatowa),

 

            ODWODNIENIE  ULICY  LIPOWEJ ( droga  powiatowa),

 

 

            POŁOŻENIE  NAKŁADKI ASFALTOWEJ  NA ULICY   ZIELONEJ (droga gminna),

            POŁOŻENIE  NAKŁADKI  ASFALTOWEJ  NA  ULICY  BRZOZOWEJ (droga  gminna),

            ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z  PRZEJĘCIEM  ULICY  LEŚNEJ  OD  NADLEŚNICTWA 

                     W  KŁODAWIE, 

           NAPRAWĘ  NAWIERZCHNI  NIEPODLEGŁOŚCI - bocznej ( przy posesji P.P.  Modrzejewskich) -

                 ( droga gminna),

           POŁOŻENIE  NAKŁADKI  ASFALTOWEJ  na NIEPODLEGŁOŚCI - bocznej prowadzącej  do    świetlicy     wiejskiej ( droga  gminna ),

           WYKONANIE NAKŁADKI  ASFALTOWEJ  NA CAŁYM  ODCINKU  DROGI  DO  WOJCIESZYC

              (droga  powiatowa).

  2. Wykonanie  nowych  PUNKTÓW  ŚWIETLNYCH.

 

  3.  Budowę  PARKINGU  przy świetlicy.

 

  4.  Uporządkowanie  PARKU  DĘBOWEGO (własność  NADLEŚNICTWA w Kłodawie).

  5.  Konserwację  ROWÓW  MELIORACYJNYCH  i  PRZEPUSTÓW pod drogami.

 

 

  6.  Doposażenie PLACÓW  ZABAW.

 

  7. Budowa ŚCIEŻEK  ROWEROWYCH - c.d. do Gorzowa i Zdroiska.

  8.  Wybudowanie SIŁOWNI  ZEWNĘTRZNEJ.

  9. Zakup  WOZU  STRAŻACKIEGO dla OSP w Różankach.

10. Naprawę DRÓG  ROLNYCH.

11. Naprawę DROGI  do JANCZEWA.

12. Budowę dalszej części CHODNIKA  przy ulicy  LIPOWEJ i NIEPODLEGŁOŚCI.

 13. Wykonanie  NOWEGO  OGRODZENIA  SZKOŁY  W  RÓŻANKACH.

 

 

 

Pogoda