Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

Inwestycje w Różankach w 2015r.

 

Wśród wielu bardzo potrzebnych naszej WSI  inwestycji - w 2015 roku zostały zrealizowane następujące:

* POŁOŻONO  NAKŁADKĘ  ASFALTOWĄ  NA ULICACH:  LIPOWEJ w części  gminnej, KWIATOWEJ i części SPORTOWEJ,

* POŁOŻONO  NAKŁADKĘ  ASFALTOWĄ  na drodze  do  PRZEDSZKOLA (także do  zakładu  komunalnego,   biblioteki, szkoły),

* POŁOŻONO  NAKŁADKĘ  ASFALTOWĄ  na ulicy  WIŚNIOWEJ ( odcinek od drogi K - 22 do skrzyżowania  z ulicą Myśliwską),

* ZAKOŃCZONO   REMONT  KOŚCIOŁA  PARAFIALNEGO w Różankach (wykonano elewację zewnętrzną ),

* Rozpoczęto  REMONT  PLEBANII w Różankach,

* WYMIENIONO  DREWNIANE  SŁUPY  ENERGETYCZNE  NA BETONOWE  przy ulicy  LIPOWEJ i  WIŚNIOWEJ  -  bocznej, uporządkowano pas drogowy Wiśniowej - bocznej - przeniesiono słupy energetyczne we właściwe miejsca,

* WYMIENIONO  OGRODZENIE przy  BOISKU  SPORTOWYM,

* UPORZĄDKOWANO  ULICĘ  LIPOWĄ - podcięto  niebezpieczne konary drzew - lip; załatano ubytki w nawierzchni nakładki asfaltowej,

* w dalszym ciągu wykonywano podłączenia GOSPODARSTW  DOMOWYCH do nowej sieci kanalizacyjnej,

* WYKONANO  BIEŻĄCĄ NAPRAWĘ  ulicy  ZIELONEJ, BRZOZOWEJ i  NIEPODLEGŁOŚCI ( dwie  boczne ),

* Wykonano  ODWODNIENIE  LIPOWEJ - BOCZNEJ w części gminnej (wykopano płytkie rowy, częściowo położono drenaż),

*  WYKONANO  NOWE  PUNKTY  ŚWIETLNE  na ulicy   WIŚNIOWEJ  ( za Kapliczką w kierunku boiska sportowego oraz przy wjeżdzie na Osiedle Parkowe),

* WYBUDOWANO  NOWY  BUDYNEK  SOCJALNY  dla  ZAKŁADU  KOMUNALNEGO, ogrodzono teren wysypiska, rozpoczęto jego porządkowanie,

* PORZĄDKOWANO  DROGI  GRUNTOWE ( rolne),

* ROZBUDOWANO i ZMODERNIZOWANO  PRZEDSZKOLE w Różankach,

* Wykonano ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOŻAROWE W SZKOLE w Różankach,

* w dalszym ciągu prowadzono działania zmierzające do przejęcia ULICY  LEŚNEJ w zasoby Gminy,

* Wykonano bieżącą naprawę ubytków nawierzchni drogi do Wojcieszyc.

ul.  Zielona

ul. Kwiatowa

 

 

ul. Sportowa

 KOŚCIÓŁ  PARAFIALNY  W  RÓŻANKACH

 

 

 

 

ul. Zielona

Wymiana słupów na ul. Lipowej

ul. Lipowa

Remont PrzedszkolaKościół Parafialny w Różankach

ul. Lipowa - cz. gminna

 

Punkt świetlny na ul. Wiśniowej

Punkt świetlny na Wiśniowej

ul Wiśniowa

ul. Wiśniowa

Nowe ogrodzenie boiska sportowego

ul.Zielona

ul. Kwiatowa

Niepodległości - boczna

Remont Przedszkola

Niepodległości - boczna

 W SZKOLE  W  RÓŻANKACH

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda