Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

UROCZYSTA XXVII SESJA RADY GMINY KŁODAWA

 

   Obrady  XXVII Sesji   Rady  Gminy  Kłodawa poprzedziła miła uroczystość, na którą składały się WYSTĘPY   NASZYCH  PRZEDSZKOLAKÓW  z okazji   DNIA  SAMORZĄDOWCA a także  złożenie  gratulacji odznaczonym pracownikom Urzędu  Gminy w Kłodawie.

     Dzieci  z  obu  przedszkoli  naszej Gminy złożyły  życzenia KŁODAWSKIEMU  SAMORZĄDOWI , a do tego pięknie śpiewały, tańczyły, recytowały.  

    Życzenia RADNYM  i   SOŁTYSOM  złożyli: Wójt Gminy  Kłodawa Pani  Anna  Mołodciak  i  Przewodniczący  Rady Gminy Pan  Jan  Kubera.

   Kwiaty  i  gratulacje  otrzymały:

Pani  BOŻENA  POPOWSKA  - kierownik Referatu  Społecznego w U. G. Kłodawa  i

Pani  MAGDALENA  TURSKA - dyrektor Gminnej  Biblioteki  Publicznej w Kłodawie( obie Panie otrzymały odznaczenia państwowe).

   Cześć robocza XXVII Sesji poświęcona była procedowaniu  wielu UCHWAŁ, w tym NOWEMU  REGULAMINOWI  USUWANIA  ODPADÓW.

    Wśród  INTERPELACJI i  ZAPYTAŃ  -  RÓŻANKOWSCY RADNI dyskutowali o bieżących potrzebach naszej miejscowości:

  -  remoncie  KASZTANOWEJ,

  - remoncie  LIPOWEJ,

  -  potrzebie  budowy  CHODNIKÓW,

  -  dalszym  remoncie drogi  RÓŻANKI - WOJCIESZYCE,

  -  wykaszaniu traw i estetyce wsi,

  -  terminie położenia  nakładek asfaltowych  na  ZIELONEJ i cz. BRZOZOWEJ.

 

 

 

Pogoda