Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

MIEJSCA PAMIĘCI - WIELKNOC - 2021

 Szanujmy i dbajmy  .. przekazujmy młodzieży  sens  naszych    RÓŻANKOWSKICH   MIEJSC  PAMIĘCI  

    

Czytaj więcej...

WYNIKI KONKURSU OFERT W GMINIE KŁODAWA

Na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem kultury fizycznej i sportu

 w roku 2021  Wójt Gminy Kłodawa  przeznaczyła 110 tys. zł.
Wśród 11 ofert  były 3 z Różanek.

Stowarzyszenie "NASZE RÓŻANKI" przeznaczy dotację

na zajęcia rekreacyjne dla SENIORÓW z Różanek

Czytaj więcej...

STOWARZYSZENIE "NASZE RÓŻANKI" - KOMUNIKATY

               Praca Stowarzyszenia w Nowym Roku - główne zadania do realizacji

Czytaj więcej...

STOWARZYSZENIE "NASZE RÓŻANKI" - ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE 2020.

               Wybraliśmy nowy ZARZĄD  STOWARZYSZENIA na obecną kadencję.

Wójt Gminy Kłodawa  docenia pracę naszego STOWARZYSZENIA,  DZIĘKUJEMY!!

Czytaj więcej...

ODSŁONIĘCIE POMNIKA NAGROBNEGO ŻOŁNIERZA spod MONTE CASSINO śp JANA KULESZY

       Oddaliśmy hołd naszemu dawnemu mieszkańcowi - Kawalerowi  najważniejszego i najstarszego odznaczenia wojennego  VIRTUTI  MILITARI 

Czytaj więcej...

Pogoda