Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

KONFERENCJA - 27.07.2023 r. PODSUMOWANIE PROJEKTU "LUBUSKI SENIOR..."

 

W miniony czwartek, 27.07.2023 roku wykonaliśmy ostatnie - siódme zadanie

PROJEKTU  DOFINANSOWANEGO przez LUBUSKI  URZĄD  MARSZAŁKOWSKI

                 pn. LUBUSKI   SENIOR - to  BEZPIECZNY  SENIOR,

 

        t.j. przeprowadziliśmy

                                                               KONFERENCJĘ 

 podsumowującą  wszystkie  zajęcia warsztatowe, które odbyły się w trakcie sześciu spotkań:

                   dwóch w kwietniu, dwóch w czerwcu i dwóch  w lipcu 2023 roku.

                           Konferencji towarzyszyła WYSTAWA  FOTOGRAFICZNA ,

                         autorstwa uczestników warsztatów FOTOGRAFICZNYCH,

                    które przeprowadził znany  gorzowski fotografik Pan Kamil Lewera.

W  Konferencji uczestniczyli wszyscy UCZESTNICY   WARSZTATÓW

 a   naszymi  Gośćmi byli:

   Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak, Zastępca Wójta Pan Andrzej Kwiatkowski,

   Dyrektor Oddziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Pani Izabela Piotrowicz

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych : P.P Bożena Popowska, Justyna Piotrzkiewicz, Elżbieta Pietruszkiewicz.

   Obecne Były ZARZĄDY  : STOWARZYSZENIA   NASZE  RÓŻANKI  I  KLUBU  SENIORA w Różankach.

    Szczególne Podziękowania    należą  się  Zarządowi  Klubu Seniora

           za przygotowywanie poszczególnych zajęć warsztatowych ,

tzn. Krysi Stasiak, Eli i Antosiowi Kopciom, Stasi i Rysiowi Słabiszom, Tereni Głodek i Grażynce Majewskiej,

   a  za obsługę finansową  całego Zadania  - Jadzi Graczyk - sekretarz Stowarzyszenia" Nasze Różanki".

  W pierwszej części Konferencji - Prezes Stowarzyszenia "Nasze Różanki"  przypomniała przebieg realizacji całego Zadania Publicznego, w tym  terminy i tematykę poszczególnych zajęć warsztatowych. Podziękowała Uczestnikom ( Różankowskim Seniorom) za bardzo aktywny udział i zaangażowanie  całym PROJEKCIE. 

 W części drugiej  - uczestniczący w   Konferencji - zwiedzali Wystawę Fotograficzną,

po czym był obiad i wieczorek integracyjny.

                                                                            B.Adamczak