Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

KONKURS HISTORYCZNY - II edycja

  

W dniu 03. pażdziernika  2023 roku rozpoczynamy

                            DRUGĄ  EDYCJĘ KONKURSU

" OCALMY   OD   ZAPOMNIENIA   POWOJENNĄ  HISTORIĘ  RÓŻANEK".

   W KONKURSIE wezmą udział UCZNIOWIE  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach.

Opiekunem  prowadzącym  uczestników Konkursu jest  NAUCZYCIELKA  HISTORII 

    PANI  MGR   ANNA  DEPTA.

W dniu jutrzejszym  UCZNIOWIE odwiedzą  RÓŻANKOWSKIE   MIEJSCA  PAMIĘCI:

   *  POMNIK   " POLEGŁYM ŻOŁNIERZOM - OBROŃCOM GMINY  STOLZENBERG   w I WOJNIE   ŚWIATOWEJ",

   *  OBELISK  " PAMIĘCI  PIERWSZYCH   OSIEDLONYCH  W  POWOJENNYCH  RÓŻANKACH",

   *  POMNIK  " PAMIĘCI  TYCH  DLA  KTÓRYCH  TA  ZIEMIA  BYŁA  OJCZYZNĄ",

   *  GROBY  BOHATERÓW  WALCZĄCYCH  O  MONTE  CASSINO.

     Przy   Miejscach   Pamięci  nasi  UCZNIOWIE   zapalą  znicze  i  wysłuchają informacji  związanej z historią i symboliką   poszczególnych pomników.

  Przekaże je Prezes   Stowarzyszenia "Nasze  Różanki" -  Bożena Adamczak- urodzona i wychowana w Różankach.

           Konkurs  HISTORYCZNY  to pierwsze   ZADANIE 

PROJEKTU   dofinansowanego  przez  LUBUSKI   URZĄD   MARSZAŁKOWSKI  w Zielonej  Górze

p.n.  WSPÓLNA   HISTORIA  -  PODSTAWĄ  PRZYJAZNI  POLSKO - NIEMIECKIEJ.

  W kolejnych  zadaniach  wezmą udział   OBYWATELE  NIEMIEC -

                     POTOMKOWIE   DAWNYCH  MIESZKAŃCÓW   ZIEMI  LUBUSKIEJ.

Organizatorem  i realizatorem  całego  ZADANIA  PUBLICZNEGO 

                  jest   STOWARZYSZENIE " NASZE  RÓŻANKI",

 zaś  współrealizatorem jest Klub  Seniora  w Różankach.

                                                                               Bożena Adamczak