Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Zebranie WALNE Stowarzyszenia " NASZE RÓŻANKI"

 

 

                                              ZAWIADOMIENIE

 

                    Zarząd Stowarzyszenia „ NASZE  RÓŻANKI” w Różankach

                                serdecznie zaprasza na WALNE  ZEBRANIE

                                Członków Stowarzyszenia „Nasze Różanki”,

                  które odbędzie   w dniu 16. marca 2016 roku o godzinie 19.00

                                   w świetlicy wiejskiej w Różankach.  

 

Porządek obrad:

 1)      Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Nasze Różanki”.
 2)      Wybór przewodniczącego.
 3)      Wybór prezydium.
 4)      Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 5)      Stwierdzenie prawomocności obrad.
 6)      Przedstawienie porządku obrad.
 7)      Przyjęcie porządku obrad.
 8)      Informacja o dotychczasowych działaniach  Stowarzyszenia „Nasze Różanki”.
 9)      Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z dotychczasowej   

     pracy Stowarzyszenia.

 10) Propozycje planu dalszej pracy Stowarzyszenia.                    

 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Stowarzyszenia.

 12) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 13) Wybór komisji skrutacyjnej.                   

 14) Wybór nowego zarządu Stowarzyszenia.

 15) Dyskusja, sprawy różne, wolne wnioski.

 16) Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

 

     

 

Pogoda