Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia NASZE RÓŻANKI w Różankach

 

W miniony czwartek, t.j. 11.02.2016 r. odbyło się robocze  spotkanie Zarządu  Stowarzyszenia

                                               " NASZE RÓŻANKI".

 Obecni byli:

p.Wiesław Górski,

P. Andrzej Dera,

P. Wiesław Motyk,

P. Jan Kukla,

P. Kazimierz Sokołowski,

P. Bożena Adamczak

oraz  sołtys wsi Różanki - P. Agata  Jackowska.

                USTALENIA    I     WNIOSKI:

1. CEL POWOŁANIA  STOWARZYSZENIA  ZOSTAŁ ZREALIZOWANY.

2. WYKONANY ZOSTAŁ   PROJEKT  MAJĄCY W  ZAŁOŻENIACH  ZDOBYCIE  FUNDUSZY  NA ODBUDOWĘ 

     ROWÓW     MELIORACYJNYCH  W  RÓŻANKACH.

3.  PROJEKT  BYŁ TRZYKROTNIE  MODERNIZOWANY  I  TRZYKROTNIE  SKŁADANY  W  L.G.R.

    "POJEZIERZE  DOBIEGNIEWSKIE"   W  DOBIEGNIEWIE.

4. PROJEKT  ZOSTAŁ ( za trzecim razem) PRZYJĘTY  DO  REALIZACJI PRZEZ  L.G.R . W DOBIEGNIEWIE

    I PRZESŁANY DO  URZĘDU  MARSZAŁKOWSKIEGO  W   ZIELONEJ   GÓRZE.

5. ZE  WZGLĘDU  NA WYCZERPANIE   ŚRODKÓW  FINANSOWYCH (otrzymali je prywatni inwestorzy) -

    NASZE  STOWARZYSZENIE  NIE  OTRZYMAŁO  ŻADNEJ  DOTACJI.

6. Z POMOCĄ  STOWARZYSZENIU  PRZYSZŁA  RADA  SOŁECKA  WSI RÓŻANKI, URZĄD  GMINY  W  KŁODAWIE 

    I  NADLEŚNICTWO  W   KŁODAWIE.

7. NADLEŚNICTWO  ODBUDOWAŁO   FRAGMENT  KANAŁU  SREBRNEGO w lesie ( OK.  3 KM), 

    KTÓRY ODBIERA    WODY  Z  ROWU  WIEJSKIEGO.

8.  STOWARZYSZENIE  ODBUDOWAŁO " RÓW OPASUJĄCY"  RÓŻANKI ORAZ  NAJWAŻNIEJSZE  

    ROWY  SZCZEGÓŁOWE. UDROŻNIONE ZOSTAŁY TAKŻE  NAJWAŻNIEJSZE PRZEPUSTY  POD  DROGAMI.

9. PRACE   WYKONAŁA   SPÓŁKA  WODNA  W  SANTOKU.

10.KOSZT ZADANIA ( DLA  SPÓŁKI) - 16 TYS. ZŁ. 

      ZAPŁACILI:

     URZĄD  GMINY  W  KŁODAWIE   -   8 TYS.  ZŁ    I     RADA  SOŁECKA   WSI   RÓŻANKI - 8 TYS.  ZŁ. 

11.  W  UBIEGŁYM ROKU  STOWARZYSZENIE  ZWRÓCIŁO SIĘ  DO  URZĘDU  GMINY  W  KŁODAWIE  Z PROŚBĄ 

     O  PILNE  PRZEJĘCIE  ROWÓW  PRZEZ  GMINNĄ  SPÓŁKĘ  WODNĄ, GDYŻ  ROWY  ZARASTAJĄ.

     ROWY  MUSZĄ  BYĆ  REGULARNIE  KONSERWOWANE, W  PRZECIWNYM  RAZIE 

      WIELKI  TRUD   STOWARZYSZENIA   BĘDZIE  ZMARNOWANY.

12. W SWEJ  ODPOWIEDZI    GMINNA   SPÓŁKA   WODNA W  KŁODAWIE   Z   SIEDZIBĄ  

     W   SANTOCKU  POSTAWIŁA   WARUNKI,  KTÓRYCH  STOWARZYSZENIE  NIE  JEST  W  STANIE       ZREALIZOWAĆ.

13. ZARZĄD   STOWARZYSZENIA  PODJĄŁ  DECYZJE, KTÓRE  PRZEDSTAWI SWOIM  CZŁONKOM

    NA ZEBRANIU  WALNYM  W  MIESIĄCU  MARCU  B.R.

14.  DOKŁADNA  DATA  ZOSTANIE  PODANA  W USTAWOWYM  TERMINE.

                                                                                           B.A.

 

 

 

 

 

Pogoda