Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

INTERPELACJA w sprawie ROWÓW MELIORACYJNYCH

 

Bożena Adamczak                                                                                                  Szan. Pani

                                                                                                                                  Anna Mołodciak

                                                                                                                                   Wójt Gminy Kłodawa

 

 

      Zwracam się z prośbą o PILNE  przygotowanie projektu warunków przejęcia rowów melioracyjnych w Różankach przez Gminną Spółkę Wodną w Kłodawie z siedzibą w Santocku. 

Rowy te zostały odbudowane w II połowie 2013 i w roku 2014 ogromnym nakładem sił stowarzyszenia  NASZE RÓŻANKI, skromnymi środkmi finansowymi RADY SOLECKIEJ WSI RÓŻANKI oraz przy pomocy merytorycznej i finansowej WÓJTA  GMINY KLODAWA I REFERATU INWESTYCJI Urzędu Gminy Kłodawa.

W chwili obecnej ROWY zaczynają zarastać. Istnieje bardzo realne zagrożenie, że nasza wspólna wielka praca nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Bardzo ważny odcinek ROWU OPASKOWEGO ( graniczący z odcinkiem "leśnym") jest już całkowicie zarośnięty, nie odprowadza wód - wymaga natychmiastowych prac konsrwacyjnych.

 

                                                                                       Bożena Adamczak,

                                                                                       12.05.2015 r.

 

                                      

                                                       ODPOWIEDŻ

 

 

 

WÓJT GMINY KŁODAWA

                                                                                                        14 MAJA 2015 R.

 

                                                                                  OLEJNICZAK  STEFAN

                                                                         PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ

                                                                                    SANTOCKO, UL. KOŚCIELNA 1.

                                                                                 66-415 KŁODAWA

 

nasz znak: RPI. 03.19.2015. IB

 

 

    Na podstawie art. 65 & 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami)  Wójt Gminy Kłodawa przekazuje wniosek Pani Bożeny Adamczak z dnia 12 maja b.r. dotyczący rowów melioracyjnych w Różankach  celem załatwienia według właściwości. 

                                                                                

                                                                                                  Zastępca Wójta

                                                                                                  Andrzej Kwiatkowski

Do wiadomości:

Bożena Adamczak

Radna Gminy Kłodawa

 

 

                                         ODPOWIEDŻ GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ

                                                             W KŁODAWIE

 

            fragmenty...

     warunki, które należy spelnić( m.in.)

 1. Odbycie zebrania wiejskiego zainteresowanych przystąpieniem do Spółki ze złożeniem podpisów. Zaprosić na to spotkanie należy Starostwo Gorzów Wlkp, WZMi KW w Gorzowie Wlkp, Nadleśnictwo Kłodawa, Spółkę Wodną i U.G. w Kłodawie. 

 

2. Konieczna jest dokumentacja wsi Różanki t.j. ewidencja rowów wsi, Nadleśnictwa Kłodawa, mapy i numery działek przyległych do rowów z nazwiskami i adresami wlaścicieli i użytkowników z obliczeniem zasięgów konkurencyjnych, kosztorys roboczy tych rowów.

Po spełnieniu tych warunków dopiero można ustalić opłatę od 1 ha zmeliorowanego.

3. Rów na terenie ALP Kłodawa R- 1 o długości 2290mb. biegnący od oczyszczalni ściekow do Kanału Srebrnego wymaga corocznej konserwacji i nie jest w ewidencji wsi, jest wlasnością i w gestii ALP.

Na tym rowie konieczna jest przebudowa przepustu drogowego, który obecnie blokuje przepływ ( koło Pana Kozła), a  droga należy do Nadleśnictwa Kłodawa.

4. Rowy należą do Marszałka Województwa, Starostwo nadzoruje tylko merytorycznie. Kto zatem pokryje koszty przygotowania dokumentacji. Po zebraniu informacji wynika, że nikt na ten cel nie ma pieniędzy a wiele danych jest poufnych, które trzeba zebrać.

5. Po spełnieniu powyższych wymogów istnieje możliwość przyjęcia wsi Różanki do GSW Kłodawa na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów Członków Spółki na wiosnę 2016 roku.

 

                                                                                                                               Za Zarząd

                                                                                                                               Stefan Olejniczak

 

 

Do wiadomości - Wójt Gminy Kłodawa.

Pogoda