Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

Ilu nas mieszka w Różankach?

 

Urząd Gminy w Kłodawie podał aktualną liczbę mieszkańców w naszej Gminie. Sprawdź, ilu nas mieszka w Różankach. Poniżej tabela z liczbą ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Kłodawa. 

 
 
Lp. Sołectwo 2012 14.02.2013 30.06.2013
1 Chwalęcice 990 994 996
2 Kłodawa 2514 2527 2554
3 Łośno 456 459 458
4 Mironice 112 112 110
5 Różanki 1099 1100 1099
6 Różanki Szkl. 200 200 200
7 Rybakowo 250 250 253
8 Santocko 686 686 697
9 Santoczno 233 233 229
10 Wojcieszyce 946 945 943
11 Zdroisko 138 137 137
  RAZEM 7624 7643 7676

 

Pogoda