Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTY - 2018

 

Bardzo ważna  dla  pierwszoklasistów  uroczystość - AKT  PASOWANIA  NA  UCZNIA  -  odbył się w naszej SZKOLE 

w dniu 14 listopada 2018 roku.

      Dzieci  przedstawiły piękny program artystyczny, tematycznie  związany z pierwszymi krokami w szkole,

    bardzo starannie przygotowany i wykonany.

                             Aktu PASOWANIA  na UCZNIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  w RÓŻANKACH 

dokonała - dyrektor szkoły pani Elżbieta Pietruszkiewicz.

     Wójta Gminy Kłodawa reprezentowała sekretarz Gminy Kłodawa pani Karolina Niciejewska.

  Na uroczystości obecne były radne z Różanek: Bożena Adamczak i Katarzyna Chmiel - Dera.

Licznie przybyli  RODZICE  PIERWSZOKLASISTÓW, którzy ze wzruszeniem uczestniczyli w ŚLUBOWANIU ICH DZIECI.

 

  

 

 

Pogoda