Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 2018 w naszej SZKOLE

 

Także  w  miniony  piątek  (09.11.2018 r.)  odbyła się piękna uroczystość niepodległościowa w Szkole Podstawowej w Różankach. Bardzo urozmaicony  i bogaty program: patriotyczne recytacje, pieśni i piosenki, tańce, balet, film...  Wszystko starannie przygotowane i na wysokim poziomie artystycznym.

Jednym z ważniejszych punktów uroczystości  było

                                       ODSŁONIĘCIE  TABLICY  PAMIĄTKOWEJ  "100 lat   NIEPODLEGŁEJ  1918 - 2018"

Jej fundatorami są: Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak, Radne Gminy Kłodawa Bożena Adamczak i Katarzyna Chmiel, Rada Rodziców i sołtys Agata Jackowska.

    Tablicę odsłoniły : Lubuski Kurator Oświaty  Ewa Rawa i  Sekretarz Gminy Kłodawa  Karolina Niciejewska.

     Po akademii -  wszyscy obecni: uczniowie, rodzice, goście i gospodarze spotkali się w kuluarach, by jeszcze porozmawiać o obchodach ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI  przy kawie i ciastku.  DZIĘKUJEMY!

 Akademię  otworzyła Dyrektor SP w Różankach Elżbieta  Pietruszkiewicz

Pięknie zaśpiewała nauczycielka SP w Różankach Marysia Chowańska

 

 

 

 

 

Pogoda