Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

Przedszkole modernizuje się i pięknieje...

          W lipcu rozpoczął się bardzo intensywny remont Oddziału Przedszkolnego w Różankach.

Tempo jest wartkie albowiem prace muszą się zakończyć  przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

W chwili obecnej są już bardzo zaawansowe roboty związane z wymianą dachu. Wykonano także nową izolację w dolnej części budynku. Po zakończeniu tych prac nastąpi modernizacja wnętrza budynku. Przedszkole zyska nową salę dla SZEŚCIOLATKÓW (z salki świetlicy). Placówka otrzyma także nowe oświetlenie - wewnętrzne i zewnętrzne a także nowy wystrój otoczenia. Teren przyprzedszkolny będzie bardziej funkcjonalny i bezpieczny. Wszyscy liczymy także na zbudowanie  placu parkingowego przed przedszkolem.

Dyrektor  Przedszkola - Pani JOANNA GRYMUZA bardzo się cieszy, że prace modernizacyjne przebiegają zgodnie z harmonogramem, że nasze dzieci będą się uczyć w dużo lepszych warunkach. 

  

PRZYPOMNIJMY:

Budynek, w którym mieści sie obecnie przedszkole został zbudowany w 1966 roku w ramach ogólnopolskiej akcji

TYSIĄC SZKÓŁ NA TYSIĄCLECIE PAŃSTWA POLSKIEGO.

Mieściła się tutaj SZKOŁA PODSTAWOWA,

JEJ DYREKTOREM BYŁ PAN MARIAN CHUCHRO.

INICJATOREM I INWESTOREM - GROMADZKA RADA NARODOWA W RÓŻANKACH.

FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEGO GRN PEŁNIŁ Ś.P.  ALEKSANDER  WIĘCKOWSKI.

 

 

Pogoda