Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

Pożegnanie PRZEDSZKOLA

          Najstarsze grupy PRZEDSZKOLAKÓW z Oddziałów w Różankach i Wojcieszycach pożegnały się ze "swoim drugim  domem lat dziecinnych" - PRZEDSZKOLEM.

Podniosła i wzruszająca okolicznościowa uroczystość odbyła się w GOK w Wojcieszycach w dniu 25. czerwca b.r.

Bohaterowie uroczystości - SZEŚCIOLATKI (20 z Oddziału w Różankach i 20 z Oddziału w Wojcieszycach) - byli bardzo przejęci i  trochę stremowani.

Weszli na scenę w rytmie POLONEZA, by przedstawić inscenizację żegnającą UKOCHANE PRZEDSZKOLE i SWOJE NIEZAPOMNIANE  PANIE. Dzieci dziękowały WSZYSTKIM PRACOWNIKOM PRZEDSZKOLA, także ORGANOWI PROWADZĄCEMU.

Po występach artystycznych nastąpił bardzo podniosły moment ŚLUBOWANIE  I PRZYJĘCIE DZIECI W POCZET OBYWATELI NASZEJ GMINY.

Aktu dokonali:

WÓJT GMINY PANI ANNA MOŁODCIAK I PRZEWODNICŻĄCY RADY GMINY GMINY PAN ANDRZEJ LEGAN.

Wszyscy ABSOLWENCI PRZEDSZKOLA zostali obdarowani licznymi upominkami, w tym cenną książeczką. 

Wdzięczni i także bardzo wzruszeni RODZICE serdecznie i bardzo długo dziękowali  WSZYSTKIM PRACOWNIKOM PRZEDSZKOLA na czele z Panią DYREKTOR  Anną GRYMUZĄ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda