Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

Kościół w Różankach w latach 1945 - 2004

 

     * Ks. KROK,

     * Ks. KOWALSKI,

     * Ks. ABRAMSKI,

     * Ks. KOWALCZYK,

     * Ks. HANIEWSKI.

W roku 1957 powołany został samodzielny wikariat z siedzibą w Różankach obejmujący wiernych w :

     * Różankach,

     * Wojcieszycach,

     * Rybakowie,

     * Santocznie,

     * Zdroisku.

Pierwszym samodzielnym wikarym został ks. ANTONI  KOSTECKI, który swoją posługę duszpasterską pełnił u nas do roku 1959. W tym czasie przeprowadził m.in. remont kościoła w Santocznie oraz prowadził pracę katechetyczną z dziećmi.

W latach 1959 - 1964 naszym duszpasterzem był ks. CYRYL KOWALSKI. W ciągu pięcioletniej pracy dokonał, m.in. poświęcenia tabernakulum w Różankach, prowadził  pracę katechetyczną wśród dzieci i młodzieży, przygotowywał do I Komunii Świetej. Pomalowany został kościół w Różankach.

W latach 1964 - 1967 pracę duszpasterską podjął u nas ks. JÓZEF CIESZYŃSKI, który uporządkował kancelarię parafialną (założył nowe księgi parafialne). Pracę katechetyczną prowadził we wszystkich wsiach naszego wikariatu dojeżdżając rowerem lub szedł pieszo ( katechezą objął dzieci przedszkolne i młodzież). Ks. J. Cieszyński przeprowadził naprawę dachu na kościele w Różankach oraz remont połowy dachu na kościele w Wojcieszycach. W kościołach tych założono także instalacje elektryczne pod tynk.

Od września 1967 do grudnia 1967 roku pracował u nas ks. JÓZEF KORNAUS (zły stan zdrowia).

8 grudnia 1967roku  przybył do Różanek ks. DIONIZY NOWAK, KTÓRY OBOWIĄZKI DUSZPASTERSKIE pełnił  u nas nieprzerwanie przez 37 LAT!!! (aż do przejścia na emeryturę). Jest pierwszym proboszczem erygowanej 25 kwietnia 1974roku Parafii w Różankach. Ks. Dionizy Nowak zapisał się na stałe w historii:

      * naszej parafii,

      * naszej wsi,

      * naszych sercach.

Jako proboszcz, ks. Dionizy Nowak dbał o rozwój duchowy parafian i o dzieło katechetyczne. Troszczył się także o stan świątyń przez  niezliczone remonty, ich ciągłe upiększanie, wyposażanie w naczynia liturgiczne, szaty liturgiczne i inny potrzebny sprzęt. W roku 1984 dokończył dzieło BUDOWY PLEBANII (wcześniej księża tułali się w wynajętych pokojach). Ksiądz Kanonik Dionizy Nowak w dalszym ciągu wspiera nas swoją modlitwą.

Od 10 sierpnia 2004 roku obowiązki proboszcza w naszej parafii pełni ks. BOGUSŁAW KACZMAREK. Prowadzi liczne działania ewangelizacyjne a także wielkie remonty wszystkich naszych  kościołów. Pod przewodnictwem Ks. KANONIKA BOGUSŁAWA KACZMARKA ZBUDOWANO KAPLICĘ W ZDROISKU I ROZBUDOWANO KOŚCIÓŁ W RYBAKOWIE. Od 2005 roku trwają ciągłe prace związane z renowacją kościoła w Różankach.   

W czerwcu 2013 roku będziemy przeżywać 25 - lecie kapłaństwa ks. kanonika BOGUSŁAWA KACZMARKA, a w 2014 roku JUBILEUSZ 40- LECIA PARAFII. 

        (wykorzastano informacje ze strony "Kościoł Parafialny w Różankach")

 

Pogoda