Aktualności

Komunikat Urzędu Gminy Kłodawa

 

W dniach 12.03. - 02.04.2013 roku w Urzędzie Gminy w Kłodawie (pokój nr 8)  wyłożony jest do publicznego wglądu projekt zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowościach Różanki i Wojcieszyce.

Czytaj więcej...

DZIEŃ KOBIET 80+

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przedstawiciele Rady Sołeckiej wsi Różanki odwiedzili nasze Seniorki  80+. Były słodkie upominki (ufundowane przez Radę Sołecką) oraz kwiatki (ufundowane przez Pana Andrzeja Derę). Spotkaniom tym towarzyszyła radość, uśmiech a także bardzo często łzy wzruszenia.

 

Podziękowania Nadleśnictwu

Jedną z najpilniejszych potrzeb naszej wsi jest  jest remont systemu melioracyjnego. Ostatnio Nadleśnictwo w Kłodawie udrożniło odcinek rowu łączący się bezpośrednio z odcinkami gminnymi.

Czytaj więcej...

Pogoda