Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg w naszej Gminie

 

 Urząd Gminy w Kłodawie przedstawił informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg w naszej Gminie.

 

INFORMATOR

O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG W SEZONIE 2013/2014

 

Jednostki odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez gminę Kłodawa:

Droga krajowa nr 22 Gorzów Wlkp. – Różanki (ul. Gorzowska) – Strzelce Kraj.

GDDKiA – Rejon Dróg Krajowych w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a – tel. (95) 722-84-46
lub punkt dowodzenia zimowego utrzymania, Pająk Bolesław tel. 601 175 308,
Iwaszko Tomasz tel. 668 556 209.

 

Droga wojewódzka nr 151 Gorzów Wlkp. – Kłodawa (ul. Gorzowska) - Barlinek

 ZDW – Rejon Dróg Wojewódzkich - Kłodawa ul. Owocowa 2 - tel. (95) 733-51-02

 


Koordynacją działań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych
zajmuje się Urząd Gminy Kłodawa, tel. (95) 7 216-660 lub 501-465-924.

Jednostką wykonującą prace w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz gminnych na terenie gminy Kłodawa jest Zakład Komunalny.
Kierownik zakładu – Jacek Zatoka.

Drogi gminne - zgłoszenia pod nr telefonu: 0-784-963-306 lub (95) 7311-530

Drogi gminne i powiatowe utrzymuje się w V i VI standardzie. Dopuszcza się przerwy w komunikacji nawet do 24h, utrudnienia w ruchu, zaspy czy wystąpienie śliskości.

Rozpoczęcie odśnieżania na drogach powiatowych następuje wyłącznie po uzyskaniu zgody Starostwa Powiatowego. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Dróg Powiatowych: (95) 7314-570 lub 505-053-360.

W pierwszej kolejności odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi odbywać się będzie na drogach obsługujących komunikację publiczną i dowozy młodzieży do szkół. W drugiej kolejności główne drogi dojazdowe do osiedli mieszkaniowych. Pozostałe drogi i uliczki odśnieżane będą interwencyjnie w zależności od potrzeb.

Ponadto informujemy, iż odśnieżanie chodników należy do właścicieli posesji, do których przylega chodnik. Na podstawie art.5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa” przyjętego Uchwałą Rady Gminy – właściciele zobowiązani są do regularnego odśnieżania i utrzymania chodnika w czystości.

Działanie służb drogowych ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowitą likwidację.

Pogoda