Zebrania Wiejskie

Czy będą elektrownie wiatrowe w Różankach?

 

Na ZEBRANIE  WIEJSKIE (23.09. 2013r.) przybyło 82 mieszkańców  Różanek.

Obecni byli pracownicy Urzędu Gminy w Kłodawie: Wójt Pani Anna Mołodciak, Kierownik Referatu Inwestycji Pan Jerzy Jesis, Inspektor Pani Iwona Szabowicz.

Główny temat : możliwość usytuowania elektrowni wiatrowych w pobliżu naszej wsi.

Informacje o planowanej FARMIE WIATROWEJ  przekazali przedstawiciele AlphaWind - Polska (firmy  z  kapitałem duńskim).

Najważniejsza z nich dotyczy ODLEGŁOŚCI, w jakiej  ma stać najbliższa elektrownia, t.j. 1095 metrów  od  istniejącej zabudowy.  

W dyskusji głos zabrało wiele osób. Przeciwnicy tak bliskiego umiejscowienia elektrowni zgłosili projekt zorganizowania  LOKALNEGO  SPOŁECZNEGO REFERENDUM, w ktorym mogliby wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy Różanek.

W głosowaniu jawnym ( wywoływanie osób po nazwisku - GŁOSOWANIE  IMIENNE) wzięło udział 82 mieszkańców .

Za przeprowadzeniem REFERENDUM były 33 osoby,

przeciw - 48 osób,

wstrzymała się 1 osoba.

Argumenty przeciwników niewłaściwego usytuowania elektrowni wiatrowych:

   * znaczny spadek wartości nieruchomości - nikt nie kupi gruntu ani nie wybuduje domu w okolicy 200 - metrowej elektrowni wiatrowej,

   * zablokowanie rozwoju Różanek - nowi mieszkańcy nie będą sprowadzać się do naszej wsi,

   * problemy zdrowotne - po kilku latach wystąpią choroby układu nerwowego, choroby kardiologiczne, laryngologiczne, wewnętrzne tzw. SEW - SYNDROM ELEKTROWNI WIATROWYCH, najbardziej narażeni są

ci, którzy mieszkają najbliżej. Bezpieczna odległość to 2 - 3 km.

   * ustawiczny hałas, migotanie świateł, rzucanie cienia,

   * wysuszenie gleb wokół elektrowni.

    Zwolennicy bliskiej lokalizacji elektrowni wiatrowych uważają, iż są one całkowicie bezpieczne,

nie hałasują i nie mają szkodliwego oddziaływania na nasze zdrowie.

     Przyniosą korzyści finansowe rolnikom, którzy wydzierżawią grunty,

     Gminie - podatek ok. 80 tys. zł od jednej elektrowni rocznie,

     Sołectwu - 10 tys zł rocznie.

           GŁOSOWANIE IMIENNE W SPRAWIE ZBUDOWANIA ELEKTROWNI WIATROWYCH W POBLIŻU  RÓŻANEK:

Udzial wzięło - 67 osób. 15 osób wyszło z zebrania.

Za -47 osób,

przeciw - 14 osób

wstrzymalo się - 6 osób.

  

 

 

 

Pogoda