Z prac Rady Sołeckiej

PORZĄDKI NA PRZEDWOJENNEJ CZĘŚCI CMENTARZA W RÓŻANKACH

 

W minione  sobotnie  popołudnie ( 26.10.2019 r.) kilkanaścioro mieszkańców Różanek porządkowało przedwojenną część naszego cmentarza, gdzie pochowani są poprzedni mieszkańcy Stolzenberg ( dawna, niemiecka nazwa Różanek ).

Uporządkowany został pomnik "PAMIĘCI  TYCH DLA  KTÓRYCH  TA  ZIEMIA  BYŁA OJCZYZNĄ"  , wyczyszczno

 zabytkowe, piękne płyty nagrobne i wygrabiono liście ( 60 worków 120 litrowych).

[Uprzejme  podziękowania Panu Andrzejowi Derze za chryzantemy, które umieścił  przy pomniku "Pamięci..."]

      Był  to piękny, bardzo szlachetny  czyn społeczny...,

Nasi poprzednicy mieszkali na tych ziemiach kilkaset lat...

Nie ma blisko ich rodzin, przyjaciół, znajomych, którzy mogliby uprzątnąć mogiłę, zapalić znicz...

Zróbmy to MY , obecni MIESZKAŃCY RÓŻANEK ( chociaż jeden raz w roku)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda