Z prac Rady Sołeckiej

ZEBRANIE RADY SOŁECKIEJ - 07.09.2015r.

 

SOŁTYS I RADA  SOŁECKA  WSI  RÓŻANKI OPRACOWALI 

WNIOSKI DO PROJEKTU BUDŻETU  GMINY  KŁODAWA

                          na      2016 rok.

Poniżej  PROTOKÓŁ  z posiedzenia.

 


PROTOKÓŁ  Z  ZEBRANIA  RADY  SOŁECKIEJ
WSI RÓŻANKI W  DNIU  7.09.2015  ROKU.

 

 

 

Protokolantem została Agata Jackowska.

 

OBECNI:

  1. Agata Jackowska – sołtys
  2. Bożena Adamczak
  3. Katarzyna Chmiel-Dera
  4. Ryszard Popiel

 

1.    Przedstawienie celu zebrania – wnioski do projektu budżetu Gminy Kłodawa w 2016 r.

Rada sołecka rozważyła propozycje do budżetu gminy na 2016 r., które zostaną poddane głosowaniu na zebraniu wiejskim 14 września 2015 r.:

·         Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół w Różankach

·         Ul. Wiśniowa, Zielona i Brzozowa – nakładka asfaltowa i oświetlenie

·         Ul. Wiśniowa boczna (do p. Jankiewicza) – utwardzenie i oświetlenie

·         Ul. Kasztanowa – odwodnienie, nakładka asfaltowa

·         Ul. Lipowa – odwodnienie, chodnik, spowalniacze

·         Ul. Niepodległości – położenie na całej długości ul. Niepodległości chodnika, nakładki asfaltowe na odcinkach: odcinek przy sali do p. Biryło, od remizy do p. Modrzejewskich, do
p. Majewskich.

·         Parking przy sali wiejskiej

·         Siłownia zewnętrzna na skwerku przy sali

·         Bieżące utrzymanie rowów i oczyszczenie przepustów pod drogami

·         Nakładka asfaltowa przy drodze powiatowej Różanki – Wojcieszyce

·         Naprawa nawietrzni drogi powiatowej Różanki – Janczewo

·         Ścieżka rowerowa przy drodze krajowej nr 22

·         Doposażenie placów zabaw (zwł. płotki, świeży piasek)

·         Naprawa nawierzchni ulicy na Os. Parkowym – wokół posesji p. Olszewskich (dojście do szkoły od strony ronda i przejścia dla pieszych)

·         Zamontowanie nowych punktów świetlnych na ulicy Wiśniowej, Sportowej, Lipowej.

·         Nasadzenie krzewów przy boisku sportowym od strony ulicy Kwiatowej.

·         Chodnik przy ul. Ogrodowej

·         Zabezpieczenie środków na utrzymanie porządku i czystości na skwerach, klombach, przy ulicach.

2.    Dożynki sołeckie – Różanki 19 września 2015.

Ustalenie menu, dostarczenie zaproszeń, podział obowiązków przy organizacji dożynek.

 

Na tym zebranie zakończono.

 

PROTOKOLANT                                                                                   

 

Pogoda