Aktywność radnych

SZOKUJĄCA ODPOWIEDŻ STAROSTWA NA INTERPELACJĘ

 

W sprawie  DROGI  POWIATOWEJ  1404 F - odcinek  RÓŻANKI - WOJCIESZYCE.

XXXVII  SESJA  RADY   GMINY  KŁODAWA.

 

      Urząd  Gminy  Kłodawa                                                                                                                  Kłodawa 30.01.2018r.2018.E.

           RDK.7234.8. EC

 

                                                                                                                             Starosta  Gorzowski

                                                                                                                             ul. Pankiewicza 5 - 7

                                                                                                                             66 400 Gorzów Wlkp

 

        Do Urzędu Gminy Kłodawa wpłynął ustny wniosek Radnej Gminy Kłodawa, Pani Bożeny Adamczak, dotyczący drogi powiatowej P1404F na odcinku Wojcieszyce  - Różanki. Wniosek zawiera prośbę o obniżenie poboczy w miejscach, w których wykonano nakładkę bitumiczną. Zawyżona nawierzchnia pobocza powoduje zalewanie nawierzchni asfaltowej.

Prosimy o rozpatrzenie prośby i pozytywne  załatwienie niniejszej sprawy.

 

                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                         Agnieszka Szurgot - Miłosz

                                                                                                                         Kierownik Referatu Drogownictwa 

 

                                              ODPOWIEDŻ STAROSTWA   POWIATOWEGO  W   GORZOWIE WLKP

 

Starostwo Powiatowe                                                                                                            Gorzów Wlkp, 07.02.2018 r.

w Gorzowie Wlkp

 

DR.7134. 5.18.2018.

 

                                                                                                                                               Urząd Gminy Kłodawa

                                                                                                                                                  ul.Gorzowska 40

                                                                                                                                               66 - 415 Kłodawa

  W odpowiedzi na pismo znak RDK.7234.8.2018.EC  z dnia 30.01.2018 r. Wydział  Dróg Powiatowych Starostwa  Powiatowego w Gorzowie Wlkp informuje, że podczas wizji w terenie przeprowadzonej w dniu 07.02.2018 r. przez pracowników Wydziału Dróg Powiatowych, nie stwierdzono zalegania wody na danym odcinku. Spływ wody odbywa się zgodnie z profilem podłużnym drogi.

                                                                                                                           Z up. Zarządu Powiatu Gorzowskiego

                                                                                                                             Paweł Tokarczuk

                                                                                                                            Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych

        Do wiadomości: 

Radna Rady Gminy Kłodawa Bożena Adamczak   

Komentarz:

     Odpowiedż  Starostwa Powiatowego W Gorzowie podpisana przez Naczelnika Wydziału Drogownictwa  jest   oburzająca i przygnębiająca.    Wyższe od nakładki bitumicznej POBOCZA  - odprowadzają  wody opadowe także na nakładkę. Jeżeli w dniu kontroli woda nie zalegała, to nie znaczy ,że nie będzie w innym czasie zalegać.   Doprowadzi to do sytuacji jaką mamy na ulicy LIPOWEJ, gdzie prawie cała nakładka jest popękana. Z wyższych poboczy spływają wody opadowe, zalegają na jezdni   powodując jej stopniową destrukcję. Szkoda bardzo pięknej nowej jezdni, która niebawem  stanie się podobną do drogi Lipowej.

       Gdyby w odpowiedzi Pan Naczelnik  Tokarczuk napisał, że Starostwo nie ma pieniędzy i może jak zwykle Urząd Gminy w Kłodawie przyjdzie z pomocą, to widzielibyśmy  przynajmniej dobrą wolę specjalisty d.s.  drogownictwa.

Niestety, zostaliśmy totalnie zlekceważeni!

                                                                      Bożena Adamczak.

                                                                                                   

 

 

Pogoda