Aktywność radnych

WIOSENNE INWESTYCJE 2018 w RÓŻANKACH

 

Na XXXVIII SESJI  RADY   GMINY   KŁODAWA  przedyskutowane   zostały propozycje pierwszych      inwestycji 

                                                                 w naszej Gminie w roku 2018.

                             Dla naszej  miejscowości będą to:

   *  PRZEBUDOWA  ULICY  MYŚLIWSKIEJ    wraz ze skrzyżowaniem z ulicą  SREBRNĄ  ( obecnie trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy - jest ogłoszone zamówienie publiczne  na wykonanie zadania),

   *naprawa gruntowych  dróg  gminnych i wewnętrznych - w pierwszej kolejności  zostanie wyrównana ulica DĘBOWA  - odcinek od Kapliczki do Os. Parkowego,

   *  wykonywane są   prace porządkowe na drogach - przycinka wzdłuż dróg zieleni przydrożnej,

   *  trwa montaż  SIŁOWNI  ZEWNĘTRZNEJ  na placu przy remizie strażackiej w Różankach ( będą montowane we wszystkich sołectwach),

   * montaż wiat stadionowych  dla zawodników  - boisko  sportowe  w Różankach.

                                                                                                                                                             B. A.

 

 

Pogoda