Aktywność radnych

ZIELONA I BRZOZOWA w NOWEJ SZACIE

 

Ulice   ZIELONA  i BRZOZOWA  zyskały  NAKŁADKI   ASFALTOWE! 

       Czekały  bardzo  długo, ok 11 lat!  Już w  2006 roku ówczesna Rada Sołecka na czele z Sołtysem Panem  Julianem  Banickim wielokrotnie  występowała z wnioskami  i prośbami do Urzędu  Gminy w Kłodawie  o położenie nakładek bitumicznych na tych właśnie drogach. Potem były wielokrotne  interpelacje do Wójta Gminy Kłodawa - również publikowane na naszej stronie internetowej. W odpowiedzi Pani  Wójt napisała, że w tej kadencji  nakładki będą i SŁOWA DOTRZYMAŁA!  BARDZO   SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY!!!

  Nakładki są dobrze wykonane, pobocza wysypane tłuczniem; wreszcie  można  spokojnie przejechać samochodem, rowerem lub normalnie iść...

ZIELONA I  BRZOZOWA  STAŁY SIĘ  JEDNYM  Z PIĘKNIEJSZYCH   ZAKĄTKÓW   RÓŻANEK!

   BARDZO  DZIĘKUJĘ  W IMIENIU  MIESZKAŃCÓW TYCH ULIC   I WŁASNYM!

                                                                                                               Bożena  Adamczak

                                                                                                                                          

 

Pogoda