Aktywność radnych

ASFALT na FOLWARCZNEJ w Różankach

 

Otrzymaliśmy  następną nakładkę  asfaltową w naszej wsi. Położona została na  ulicy FOLWARCZNEJ ( jeszcze nie cała).

Dokończenie zostanie wykonane przy okazji asfaltowania ulicy  ZIELONEJ.

ZIELONA i część BRZOZOWEJ otrzymają  nakładki bitumiczne  w  najbliższych dniach.

 Na ulicy LIPOWEJ w części  gminnej  zostanie zamontowane  urządzenie  spowalniające  ruch.

Na powyższe  inwestycje  MIESZKAŃCY   RÓŻANEK czekali  wiele lat. 

 

Pogoda